Dyrektor Szkoły Nauk Humanistycznych i Sztuki

Prof. dr hab. Marek Hetmański

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki

Prof. dr hab. Marek Hetmański kieruje Katedrą Ontologii i Epistemologii, Instytutu Filozofii UMCS. Dziedzinami i dyscyplinami jego badań są: epistemologia, filozofia umysłu, teoria informacji i komunikacji, teoria sztucznej inteligencji, kognitywistyka. Tematyka badawcza obejmuje: wiedzę ekspercką i eksperckość, teorie racjonalności i podejmowania decyzji, filozofię techniki i informatyki, filozofię sztucznej inteligencji, a także społecznych i technicznych uwarunkowań poznania i wiedzy; w ostatnim czasie: metaforyczność języka i przedstawień wizualnych w filozofii oraz sztuce i komunikacji. Jest autorem takich monografii, jak: Umysł a środowisko. Wokół koncepcji George’a Herberta Meada (Lublin 1998), Umysł a maszyny. Krytyka obliczeniowej teorii umysłu (Lublin 2000), Epistemologia informacji (Kraków 2013); Świat informacji (Warszawa 2015) oraz redaktorem m.in.: Rationality and Decision Making: From Normative Rules to Heuristics (Leiden-Boston 2018); Metafory ucieleśnione (Lublin 2021). Więcej informacji na temat działalności naukowej i dorobku badawczego można znaleźć pod adresem https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,936,pl.html.