Wytyczne do przygotowania indywidualnego planu badawczego

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Psychologii UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020.

Aneks do wytycznych - Instytut Socjologii

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Pedagogiki UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Ekonomii i Finansów UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk Prawnych UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020. 

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk o Zarzadzaniu i Jakości UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS, obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021.