Wytyczne do przygotowania indywidualnego planu badawczego

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Psychologii UMCS.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii.

Aneks do wytycznych - Instytut Socjologii

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Pedagogiki UMCS.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Ekonomii i Finansów UMCS.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk Prawnych UMCS.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Nauk o Zarzadzaniu i Jakości UMCS.

Wytyczne do przygotowania indywidualnych planów badawczych doktorantów przygotowujących rozprawy doktorskie w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS.