CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1207, pokój 1308
20-031 Lublin

Kontakt

ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
Pokój 1207 
Telefon: (81) 537 53 86, (81) 537 54 58, (81) 537 54 98 


e-mail: cwm@umcs.pl

ZESPÓŁ DS. WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH
Pokój 1308
Telefon (81) 537-52-20


 

Strona WWW

https://www.umcs.pl/pl/cwm.htm

Opis

Do głównych zadań Centrum Współpracy Międzynarodowej należy wspieranie środowiska akademickiego w następującym zakresie:

  1. konsultacje przy wnioskowaniu o projekty badawcze międzynarodowe i pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na międzynarodowe przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych, m. in. z Programów Ramowych Komisji Europejskiej, programów międzynarodowych NCN, NCBiR, NAWA i innych;
  2. wspieranie procesu umiędzynarodowienia kadry naukowej: Program Research in Lublin, prowadzenie Welcome Center for Foreign Academics;
  3. obsługa wyróżnienia HR Excellence na UMCS;
  4. wsparcie wdrażania międzynarodowych projektów/grantów/stypendiów/etc.;
  5. obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów oraz przyjazdów gości zagranicznych;
  6. obsługa projektów i przedsięwzięć rozwojowych w obszarze umiędzynarodowienia badań UMCS;
  7. obsługa umów międzynarodowych UMCS;
  8. realizacja zadań związanych z zawieraniem umów wynikających z działalności Centrum;
  9. inicjowanie działań informacyjnych w obszarze działalności Centrum.

Centrum zajmuje się również organizacją delegacji zagranicznych władz Uniwersytetu, podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz innymi zadaniami zleconymi przez władze Uniwersytetu z zakresu współpracy międzynarodowej.

Reprezentujemy UMCS w IROS Forum - organizacji zrzeszającej jednostki zajmujące się współpracą międzynarodową na uczelniach wyższych w Polsce.