Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych została utworzona zarządzeniem Nr 20 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

  • Matematyka
  • Nauki biologiczne
  • Nauki chemiczne
  • Nauki fizyczne
  • Nauki o Ziemi i środowisku
  • Rolnictwo i ogrodnictwo