Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

  • Nauki biologiczne

  • Nauki chemiczne

  • Nauki fizyczne

  • Nauki o Ziemi i środowisku

  • Rolnictwo i ogrodnictwo