Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych została utworzona zarządzeniem Nr 20 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych będzie kształciła młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

  • filozofia,
  • historia,
  • językoznawstwo,
  • literaturoznawstwo,
  • nauki o kulturze i religii,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.