Teoria mediów - prof. dr hab. Jan Hudzik

Academic writing - prof. dr hab. Jan Holzer

Metodologie badań w naukach społecznych - dr hab. Paweł Rydzewski, prof. UMCS

Wystąpienia publiczne - dr Eżbieta Hejno-Pawlak

Metody badań ilościowych - dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS

Współczesne nurty teorii ekonomii - prof. dr hab. Maciej Bałtowski

Metody badań ilosciowych - dr hab. Arkadiusz Kijek, prof. UMCS

Metody badań jakościowych - dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS

Research Design and Methods in Political Science - prof. Stefano Guzzini

Introduction to the politics of memory: Europeanand Global Perspective - prof. Georgiy Kassianov

Współpraca nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym - dr Mariusz Sagan