Teoria mediów - prof. dr hab. Jan Hudzik

Academic writing - prof. dr hab. Jan Holzer

Metodologie badań w naukach społecznych - dr hab. Paweł Rydzewski

Wystąpienia publiczne - dr Eżbieta Hejno-Pawlak