Praktyka ogólnopedagogiczna studentów anglistyki i lingwistyki stosowanej (I rok II st.)

UWAGA!

Studenci I roku studiów II stopnia kierunków anglistyka i lingwistyka stosowana (specjalność nauczycielska) w okresie od 5 do 16 grudnia 2022 r. będą przebywać na praktyce ogólnopedagogicznej w szkole podstawowej.

Studenci w/w kierunków będą więc nieobecni na zajęciach w tym okresie.

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2022