Pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego wyróżnieni

Mamy zaszczyt oznajmić, iż wśród autorów wyróżnionych prac (w obszarze "Nauki humanistyczne i społeczne") w Konkursie o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2021 r. znaleźli się pracownicy Wydziału Filologicznego UMCS:

- dr Agnieszka Bryła-Cruz (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego) za pracę pt. The gender factor in the perception of English segments by non-native speakers;

dr Piotr Szczypa (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Katedra Anglistyki i Amerykanistyki) za pracę pt. Irish Stereotype in American Cinema Stones of Violence.

Szczegóły na stronie lubelskiego oddziału PAN: LINK

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    2 listopada 2022