Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców

PODSTAWY PRAWA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW (kierunek prawno-biznesowy)

Przedmiot podstawowy w semestrze zimowym realizowany w wymiarze 30 h (wykład) oraz 15 h (ćwiczenia)

Prowadzący wykład: dr Paweł Szcześniak (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Prowadzący ćwiczenia: dr Krzysztof Cień

  • Wykaz obowiązujących zagadnień egzaminacyjnych: PDF. [aktual. 13 października 2022]