Monografia pt. Przychody i koszty w ujęciu prawa podatkowego oraz bilansowego

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia pt. Przychody i koszty w ujęciu prawa podatkowego oraz bilansowego (red. A. Lipińska, J. Piętka, P. Szczęśniak). Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. Dodatkowo publikacja zawiera streszczenia podsumowujące wyniki badań w trzech wersjach językowych.

Opracowanie stanowi efekt ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS przy współpracy merytorycznej Katedry Prawa Finansowego UMCS. Monografia została wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph. Wydawnictwo znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. (poziom I).

Bardzo dziękujemy za współpracę Szanownym Państwu Autorom oraz Recenzentom!

    Aktualności

    Data dodania
    5 sierpnia 2020