Medal „Universitatis Lodziensis Amico” dla slawisty UMCS

Z dumą informujemy, że prof. dr hab. Feliks Czyżewski, badacz onomastyki i dialektologii słowiańskiej, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 24 maja br. został uhonorowany Medalem „Universitatis Lodziensis Amico”.

Medal „Przyjaciel Uniwersytetu Łódzkiego” przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla tej uczelni. Wręczenie medalu miało miejsce na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 78. rocznicy jego utworzenia – uniwersytet został powołany 24 maja 1945 roku. Profesor  Feliks Czyżewski odebrał medal z rąk Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej. Medal jest formą uznania dla slawisty UMCS za wieloletnią, bliską współpracę z naukowcami UŁ, która zaowocowała wspólnymi konferencjami oraz licznymi pracami i projektami naukowymi. W tym szczególnym dniu medalami zostali uhonorowani również naukowcy z innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą, m.in. ks. prof. Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz prof. dr hab. Aleksy Awdiejew z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panu Profesorowi Czyżewskiemu oraz pozostałym odznaczonym naukowcom składamy serdeczne gratulacje! Uniwersytetowi Łódzkiemu gratulujemy pięknego jubileuszu.

Tekst: E. Białek

Zdjęcia: nadesłane przez prof. dr. hab. F. Czyżewskiego

Zob. także: informacje na stronie UŁ

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2023