Koordynatorzy ds. Dydaktyki

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Dydaktyki 

INSTYTUT

KIERUNEK

KOORDYNATOR

Instytut Filologii Polskiej

filologia polska

dr Przemysław Kaliszuk

logopedia z audiologią

dr Joanna Stasiak

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

dr Przemysław Kaliszuk

Instytut

 Nauk o Kulturze

 

architektura informacji

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

intercultural Communication
in Education and the Workplace:

komunikacja międzykulturowa

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

kulturoznawstwo

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

Instytut Neofilologii

 

anglistyka

dr Anna Kiszczak

hispanistyka

dr Weronika Markowska

germanistyka

dr Anna Kiszczak

italianistyka

dr Weronika Markowska

lingwistyka stosowana

dr Anna Kiszczak

polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

dr Anna Kiszczak

portugalistyka

dr Weronika Markowska

romanistyka

dr Weronika Markowska

rusycystyka

dr Weronika Markowska

ukrainistyka

dr Weronika Markowska