Koordynatorzy ds. Dydaktyki

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Dydaktyki  

Instytut

Kierunek

Koordynator

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

dr Damian Gocół

logopedia z audiologią

dr Joanna Stasiak

Filologia polska

dr Damian Gocół

anglistyka

dr Anna Kiszczak

hispanistyka

dr Weronika Markowska

germanistyka

dr Anna Kiszczak

italianistyka

dr Weronika Markowska

lingwistyka stosowana

dr Anna Kiszczak

polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

dr Anna Kiszczak

portugalistyka

dr Weronika Markowska

romanistyka

dr Weronika Markowska

rusycystyka

dr Weronika Markowska

ukrainistyka

dr Weronika Markowska

Instytut
Nauk o kulturze

 

architektura informacji

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

intercultural Communication in Education and the Workplace:

komunikacja międzykulturowa

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

kulturoznawstwo

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz