Konkurs PWE i PUG rozstrzygnięty. Sukces pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska pracownika naszej Katedry, dr Tomasza Woźniaka pt. Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” w edycji 2020/2021. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziane są: nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” oraz roczna prenumerata tego czasopisma.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: 
https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-lub-rozpraw

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2021