Komunikat o zadaniach zastępczych dla uczestników wykładów, ćwiczeń i seminariów

Z uwagi na zawieszenie zajęć na podstawie zarządzenia nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przesłaliśmy do starostów kierunków i grup wiadomości z materiałami oraz zakresem zadań do samodzielnego wykonania. 

Informacje o przedmiotach, zagadnieniach oraz polecanej literaturze znajdują się w dziale Dydaktyka na stronie internetowej Katedry Prawa Finansowego. Każdy przedmiot posiada dedykowaną sobie podstronę z niezbędnymi informacjami: https://www.umcs.pl/pl/strony-przedmiotow-opis-przedmiotow-i-wykaz-zagadnien-egzaminacyjnych-,15466.htm.

Zasady przygotowania esejów są dostępne w dziale Dydaktyka: https://www.umcs.pl/pl/cwiczenia-zasady-zaliczenia-oraz-wymogi-przygotowania-esejow-,10658.htm.

Pracownicy Katedry Prawa Finansowego pozostają do dyspozycji e-mailowo. Adresy e-mail można znaleźć na profilach poszczególnych pracowników: https://www.umcs.pl/pl/pracownicy,11782.htm.

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2020