Koła Naukowe

Studenci Instytutu Historii dzielą się swoją pasją do historii i potwierdzają, że studia to nie tylko nauka. Członkowie kół realizują różne projekty począwszy od wydawania publikacji i organizowania konferencji, przez wykonywanie rekonstrukcji historycznych, aż po wykorzystywanie technologii multimedialnych w promowaniu historii. Swoistym świętem aktywnie działających studentów jest "Dzień Historyka", podczas którego prezentują się wszystkie koła.

Warto wspomieć kilka ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez studenów takich jak np. Festiwale Kultury Antycznej, Kabaret Sarmaci, Biblioteka Wspomnień, pokazy mody historycznej, liczne inscenizacje historyczne  czy aktualne projekty takie jak 700 najciekawszych miejsc w Lublinie, E-TV Historia.  Na stałe w kalendarium wydarzeń w Instutucie wpisały się również konferencje np. Lubelska Wiosna i Lubelska Jesień Historyczna. Swoje osiągnięcia naukowe studenci mają możliwość publikowania w wydawanym przez siebie czasopiśmie "Koło Historii" oraz w nowym periodyku "Podróżnik Historyczny". Równie często decydują się na wydanie samodzielnej publikacji np. "Caelum in ore - rekonstrukcja antycznego smaku". Na Uczelni koła organizują ciekawe wykłady, prelekcje i sesje filmowe okraszone komentarzem i dyskusją. Poza murami Uniwersytetu prowadzą historyczne wycieczki krajoznawcze, a nawet wyruszają w dalekie podróże do krajów Europy Wschodniej czy popularyzują wiedzę o antyku i promują Uniwersytet w Rzymie, Koblencji, Xanten, Ratzeburgu i wielu innych miejscach. Członkowie kół naukowych dbają o wzajemny rozwój i uczą się pracować w grupie. Spośród nich wywodzą się laureaci licznych stypendiów. Każde koło znajduje się pod opieką pracownika naukowego Instututu Historii. To dzięki aktywnemu uczestnictwu w kołach naukowych studenci gromadzą wspaniałe wspomnienia oraz przyjaźnie. Zachęcamy do działania! 

W Instytucie Historii działają (po kliknięciu na linki w nazwach kół - więcej informacji): 

Przydatne linki: 


Zarządy Kół! Pamiętajcie, że informacje o swoich wydarzeniach możecie promować na serwerze UMCS oraz na fanpage Facebook Instytutu Historii. Waszym obowiązkiem jest dbanie o aktualność informacji dostępnych na Waszych stronach w serwisie UMCS.