Koło Naukowe Amatorów Antyku

Cele Koła:

  • Promocja Instytutu Historii oraz Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej.
  • Współpraca oraz integracja środowiska historyków i archeologów, która wielokrotnie zaowocowała współpracą naukową (pokazy, organizacja konferencji).
  • Umożliwianie studentom rozwijania swoich pasji i zainteresowań badawczych.
  • Działalność popularyzatorska historii starożytnej.
  • Przyczynianie się do rozwoju archeologii eksperymentalnej.
  • Działalność edukacyjna w zakresie historii starożytnej.
  • Organizacja lekcji żywej historii.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook