Wydane w 2015 r.

 
 

70 lat Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia z dziejów Uczelni.

autorzy: Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
ISBN:  978-83-7784-698-8
język:  polski
stron: 458
format:  B5

 

За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках.  [Za Złotą Bramą. Działalność społeczno – kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920]

autor: Mariusz Korzeniowski
wydawnictwo:  Дух і Літера
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
ISBN:  978-966-378-388-8
język:  ukraiński
stron: 664
format:  B5


Szkice polsko–francuskie XIX i XX wiek.

autor: Wiesław Śladkowski
wydawnictwo:  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
ISBN:  978-83-86361-48-9
język:  polski
stron: 582
format:  A5

   

Roman discus lamps: Studies in the significance and meaning of gladiatorial images.

autor: Anna Beata Miączewska
wydawnictwo:  Contact/ABC
miejsce i rok wydania:  Gniezno 2015
ISBN:  978-83-65287-01-4
język:  angielski
stron: 461
format:  B5

 

Druga Wojna Światowa - wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego

redakcja: Waldemar Kozyra, Iwona Lasek – Surowiec, Agnieszka Magdalena Zaręba
wydawnictwo:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
miejsce i rok wydania:  Chełm 2015
ISBN:  9788361149477
język:  polski
stron: 510
format:  A5

 

Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918

autorzy: Dariusz Kupisz, Zbigniew Lechowicz, Sebastian Piątkowski
wydawnictwo:  Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji
miejsce i rok wydania:  Radom 2015
ISBN:  9788363751203
język:  polski
stron: 329
format:  B5

 

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)

autorzy: Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
ISBN:  9788377845530
język:  polski
stron: 544
format:  B5

 

Historia szkół w gminie Podedwórze

autor: Krzysztof Latawiec
miejsce i rok wydania:  Podedwórze-Lublin 2015
ISBN:  9788363394196
język:  polski
stron: 157
format:  A5


Lubelskie Miejsca Pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej

redakcja: Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska Dominika Staszczyk, Andrzej Stępnik Dariusz Szewczuk
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
ISBN:  9788393608621
język:  polski
stron: 327
format:  A5


Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim 1839-1918

autorzy: Artur Górak, Krzysztof Latawiec 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377846247 
język:  polski 
stron: 212 
format:  B5


Elity komunistyczne w Polsce

redakcja: Mirosław Szumiło
wśród autorów: Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski, Tomasz Czarnota, Mirosław Szumiło, Sylwia Szyc 
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej 
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2015 
ISBN:  9788376298559 
język:  polski 
stron: 696 
format:  B5


Seminaria nauczycielskie w Królestwie Polskim (1866-1915)

autor: Dariusz Szewczuk 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377846711 
język:  polski 
stron: 230 
format:  B5

 

Psków 1581-1582

autor: Dariusz Kupisz 
wydawnictwo:  Bellona 
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2015 
ISBN:  788311138407 
język:  polski 
stron: 216 
format:  12,5 x 19,5 cm

 

Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie. Studia

redakcja: Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski 
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej 
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2015 
ISBN:  9788376297835 
język:  polski 
stron: 328 
format:  A5

 

Cmentarze lubelskie. Ikonoteka Lubelska t. 4

opracowanie: Piotr Dymmel, Robert Litwiński 
wydawnictwo:  Archiwum Państwowe w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377847480 
język:  polski 
stron: 514 
format:  albumowy

 

Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa

redakcja: Agnieszka Kidzińska-Król
wsród autorów: Henryk Gmiterek, Zofia Gołębiowska, Małgorzata Nossowska, Andrzej Pleszczyński, Andrzej Przegaliński, Janusz Szczepański, Wiesław Śladkowski, Małgorzata Willaume, Marek Woźniak, Joanna Złotkiewicz - Kłębukowska 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  978-83-7784-602-5 
język:  polski 
stron: 522 
format:  B5
 

Jacobi Lanhaus. Opis podróży. Itinerarium (1768 – 1769). Peregrinationes Sarmatarum Vol. I

opracowanie: Bogdan Rok, Marian Chachaj 
wydawnictwo:  Księgarnia Akademicka 
miejsce i rok wydania:  Kraków - Wrocław 2015 
ISBN:  9788376384948 
język:  polski 
stron: 509 
format:  B5


Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim

redakcja: Henryk Kowalski, Paweł Madejski 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377847718 
język:  polski 
stron: 314 
format: B5


Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Tom 1. Ministerstwo Oświecenia Publicznego.

autorzy: Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jacek Legieć, Stanislav Bogdanov 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377847831 
język:  polski 
stron: 316 
wymiary: 17 x 25 cm


70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia z dziejów Uczelni

autorzy: Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377846988 
język:  polski 
stron: 460 
wymiary: 17 x 25 cm

 


Cvstos Fragilivm. Ciało i jego potrzeby w starożytności

redakcja: Paweł Madejski 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377847343 
język:  polski 
stron: 140 
format:  B5

 


Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku

autor: Janusz Łosowski 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  978-83-7784-673-5 
język:  polski 
stron: 520 
format:  B5

 

 


Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

redakcja: Krzysztof Amielańczyk, Dariusz Słapek, Antoni Dębiński 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377846377 
język:  polski 
stron: 232 
format:  B5

 


Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin

redakcja: Anna Sochacka, Paweł Jusiak 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377845912 
język:  polski 
stron: 1274 
format:  B5

 

 

Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich

autor: Wiesław Bondyra 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377846018 
język:  polski 
stron: 290 
format:  B5

 

 

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce 

redakcja: Tomasz Czarnota, Marek Konstankiewicz 
wśród autorów: Tomasz Czarnota, Marek Konstankiewicz , Mirosław Szumiło
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
miejsce i rok wydania:  Warszawa- Lublin 2015 
ISBN:  9788364806421 
język:  polski 
stron: 207 
format:  B5

 

 

Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach

redakcja: Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  978837784628 
język:  polski 
stron: 414 
format:  B5

 

   

Władca i poddani w historiografii ruskiej XI-XIII wieku

autor: Mariusz Bartnicki 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN: 9788377846179  
język:  polski 
stron: 344 
format:  B5

 

   

Początki UMCS we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1945

redakcja: Ryszard Szczygieł 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2015 
ISBN:  9788377846100 
język:  polski 
stron: 304 
format:  B5