Strategia i plany rozwoju

 

 

Tematy badawcze realizowane w Instytucie Historii:

1. Elity i wykluczeni. Modele, ideologia i praktyki społeczne

2. Pogranicza jako przestrzeń interakcji społecznych i kreowania stereotypów

3. Przeobrażenia cywilizacyjne w dobie industrialnej i postindustrialnej (XIX-XXI w.)

4. Badania nad dokumentacją, kancelariami, archiwami, bibliotekami oraz biurokracją na przestrzeni dziejów i współcześnie

5. Rodzina, ród i wspólnoty w dziejach

6. Recepcja i mediatyzacja przeszłości w przestrzeni publicznej

7. Źródłoznawstwo, nauki pomocnicze historii i edytorstwo historyczne

8. Metodologia historii i dzieje historiografii