Szanowni Państwo!

Zwracam się najpewniej do tych, którzy mury Naszej Uczelni opuścili na tyle dawno temu, że w jakiś sposób zawsze ulotna pamięć zatrzeć mogła w ich wspomnieniach twarze i sylwetki kolegów z lat spędzonych w UMCS. Nie ma w tym nic dziwnego, bo w gronie liczącym zwykle kilkadziesiąt osób studiujących na jednym roku pojawiali się ci, których w naturalny sposób określić można mianem bliższych i dalszych satelitów, tylko kolegów i aż przyjaciół. Podział na grupy i specjalności, zróżnicowane zainteresowania objawiające się nie tylko wyborami różnych seminariów sprawiały, że pojawiała się naturalna atomizacja. Jej skala zapewne nigdy nie przeszkadzała w wykreowaniu kolektywu, grupy zgodnie ze sobą współdziałających amatorów tej samej przecie dyscypliny. Siłą integrującą była zatem miłość do przeszłości, uchwytna w atmosferze wytężonej pracy w bibliotekach i czytelniach, wypełniająca wieczory dysput, sporów, dyskusji i towarzyskich spotkań, które w swej specyfice nigdy bodaj nie były całkowicie wolne od jakiejkolwiek „historycznej refleksji”.

Jeśli ta skromna inicjatywa spełni rolę swego rodzaju wyzwalacza pamięci i katalizatora wspomnień, to cel całego przedsięwzięcia okaże się nadzwyczaj wyjątkowy, bo efektywny (mimo swej formy ograniczonej do „suchej sprawozdawczości” i chłodnej na ogół statystyki) w rozbudzaniu emocji, wzruszeń i uczuć, skuteczny w rozbudzaniu empatii i afektów. Niechże te ostatnie doprowadzą do odświeżenia wszelakich kontaktów Absolwentów z Instytutem Historii UMCS. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin, spotkań z byłymi promotorami i uczestnictwa w szeregu inicjatywach podejmowanych przez aktualnych pracowników i studentów Instytutu.

Pragnę gorąco podziękować autorom Listy Absolwentów za stworzenia tego magicznego narzędzia, które nam samym pokazuje tym razem czysto ludzki wymiar i owoce naszej aktywności.

Dyrektor IH UMCS

Dariusz Słapek