Studenckie Koło Naukowe Epigrafików Exploratio

Cele Koła:

  • Pogłębianie wiedzy historycznej Członków Koła.
  • Poszerzanie i propagowanie znajomości języka łacińskiego.
  • Wdrażanie Członków do samodzielnej pracy naukowej.
  • Pomoc koleżeńska w trakcie studiów.
  • Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich.
  • Działalność dla dobra Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook