Koło Metodologiczne Historyków UMCS

Cele Koła:

  • Działalność na rzecz rozwoju i integralności nauk humanistycznych.
  • Prowadzenie badań naukowych.
  • Pomoc w rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych.
  • Integrowanie lubelskiego środowiska akademickiego.
  • Popularyzowanie wiedzy związanej m.in. z metodologią nauk (w szczególności z refleksją metodologiczną nad współczesną humanistyką).
  • Umożliwianie wymiany doświadczeń z ośrodkami naukowo-badawczymi i kulturalnymi zajmującymi się teorią historii oraz współczesnym dyskursem humanistycznym.
  • Współpraca z ośrodkami badawczymi, akademickimi, muzealniczymi i medialnymi zarówno na terenie państwa polskiego, jak i poza nim.
  • Prowadzenie badań nad świadomością historyczną współczesnych społeczeństw i nowoczesnymi sposobami upowszechniania historii.
  • Propagowanie wiedzy na temat współczesnych metod uprawiania dyskursu historycznego.
  • Refleksja nad rolą nauk humanistycznych w świecie współczesnym.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook