Wydane w 2014 r.

 

 

60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość
redakcja: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński
wśród autorów: Dariusz Slapek, Robert Litwiński
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
format: A5 poziome
język: polski 
stron: 341
 

Mity i Legendy w Polskiej Historii Wojskowości

wśród autorów: Dariusz Kupisz
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
miejsce i rok wydania:  Kielce 2014
 ISBN:  9788371335914
język:  polski
stron: 426
format:  A5

 

Księgi Metrykalne Kościołów Radomskich z lat 1591- 1795. Seria A: Metryki Chrztów. T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795

opracowanie: Dariusz Kupisz
wydawnictwo:  Radomskie Towarzystwo Naukowe
miejsce i rok wydania:  Radom 2014
ISBN:  9788388100862
język:  polski
stron: 203
format:  B5

 

Księgi Metrykalne Kościołów Radomskich z lat 1591- 1795. Seria A: Metryki Chrztów. T. XI: Kościół św. Wacława 1713 - 1744

opracowanie: Dariusz Kupisz
wydawnictwo:  Radomskie Towarzystwo Naukowe
miejsce i rok wydania:  Radom 2014
ISBN:  9788388100772
język:  polski
stron: 239
format:  B5

 

Kochanowscy w XV – XVIII wieku. Główne linie rodziny

autorzy: Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach
wydawnictwo:  Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
miejsce i rok wydania:  Radom 2014
ISBN:  9788363751166
język:  polski
stron: 212
format:  B5

 

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)

autorzy: Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377844755
język:  polski
stron: 432
format:  B5

 

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

autor: Krzysztof Latawiec
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377844878
język:  polski
stron: 570
format:  B5

 

Lubomirscy wśród ludzi i książek. T II

redakcja: Henryk Gmiterek, Andrzej Szymanek

wśród autorów: Dariusz Kupisz, Eugeniusz Janas, Leszek Wierzbicki, Wiesław Bondyra
miejsce i rok wydania:  Janowiec 2014
ISBN:  9788392306580
język:  polski
stron: 133
format:  A5

 

Lipsko 1613-2013. Szkice z dziejów osady

autorzy: Henryk Gmiterek, Zygmunt Kubiak
ISBN:  9878392959519
język:  polski
stron: 122
format:  A5

 

The Human Body in Barbarian Laws c.500 – c.800. Corpus Hominis as a Cultural Category

autor: Przemysław Tyszka
wydawnictwo:  Peter Lang Edition
miejsce i rok wydania:  Frankfurt am Main 2014
ISBN:  978363164230
język:  angielski
stron: 242
format:  B5


Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce

autor: Mirosław Szumiło
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2014
ISBN:  9788376296210
język:  polski
stron: 528
format:  B5

 

Remigii Zawadzki. Diarium itineris Romam (1750)

opracowanie: Marian Chachaj
wydawnictwo:  Księgarnia Akademicka
miejsce i rok wydania:  Kraków 2014
ISBN:  9788376385334
język:  polski
stron: 184
format:  B5

   

Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921

autorzy: Marek Mądzik, Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845820
język:  polski
stron: 290
format:  B5

 

   

Polityka gospodarcza Władysława Łokietka 

autor: Anna Obara - Pawłowska
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845639
język:  polski
stron: 442
format:  B5

 

   

Regimen - Dominium - Societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu

autor: Anna Sochacka
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845554
język:  polski
stron: 386
format:  B5

 


Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632

opracowanie: Henryk Gmiterek
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845646
język:  polski
stron: 240
format:  B5

 

   

Marszałkowie i parlamentarzyście. Studia z dziejów Sejmu Polskiego w XVII wieku

autor: Leszek Wierzbicki
wydawnictwo:  Wydawnictwo Sejmowe
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2014
ISBN:  9788376662961
język:  polski
stron: 241
format:  B5