Wydane w 2014 r.

 

 

60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość
redakcja: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński
wśród autorów: Dariusz Slapek, Robert Litwiński
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
format: A5 poziome
język: polski 
stron: 341
 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia. VOL.LXIX, 1-2 
redaktor naczelny: Joanna Sobiesiak 
rok wydania: 2014
ISSN: 0239-4251
język: polski, angielski
stron: 166
 

Mity i Legendy w Polskiej Historii Wojskowości

wśród autorów: Dariusz Kupisz
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
miejsce i rok wydania:  Kielce 2014
 ISBN:  9788371335914
język:  polski
stron: 426
format:  A5

 

Księgi Metrykalne Kościołów Radomskich z lat 1591- 1795. Seria A: Metryki Chrztów. T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795

opracowanie: Dariusz Kupisz
wydawnictwo:  Radomskie Towarzystwo Naukowe
miejsce i rok wydania:  Radom 2014
ISBN:  9788388100862
język:  polski
stron: 203
format:  B5

 

Księgi Metrykalne Kościołów Radomskich z lat 1591- 1795. Seria A: Metryki Chrztów. T. XI: Kościół św. Wacława 1713 - 1744

opracowanie: Dariusz Kupisz
wydawnictwo:  Radomskie Towarzystwo Naukowe
miejsce i rok wydania:  Radom 2014
ISBN:  9788388100772
język:  polski
stron: 239
format:  B5

 

Kochanowscy w XV – XVIII wieku. Główne linie rodziny

autorzy: Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach
wydawnictwo:  Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
miejsce i rok wydania:  Radom 2014
ISBN:  9788363751166
język:  polski
stron: 212
format:  B5

 

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)

autorzy: Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377844755
język:  polski
stron: 432
format:  B5

 

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

autor: Krzysztof Latawiec
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377844878
język:  polski
stron: 570
format:  B5

 

Lubomirscy wśród ludzi i książek. T II

redakcja: Henryk Gmiterek, Andrzej Szymanek

wśród autorów: Dariusz Kupisz, Eugeniusz Janas, Leszek Wierzbicki, Wiesław Bondyra
miejsce i rok wydania:  Janowiec 2014
ISBN:  9788392306580
język:  polski
stron: 133
format:  A5

 

Lipsko 1613-2013. Szkice z dziejów osady

autorzy: Henryk Gmiterek, Zygmunt Kubiak
ISBN:  9878392959519
język:  polski
stron: 122
format:  A5

 

The Human Body in Barbarian Laws c.500 – c.800. Corpus Hominis as a Cultural Category

autor: Przemysław Tyszka
wydawnictwo:  Peter Lang Edition
miejsce i rok wydania:  Frankfurt am Main 2014
ISBN:  978363164230
język:  angielski
stron: 242
format:  B5

 

W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej

redakcja: Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej
miejsce i rok wydania:  Wrocław 2014
ISBN:  9788361631644
język:  polski
stron: 395
format:  B5

 


Wschodni rocznik humanistyczny. T. X

redakcja: Artur Górak, Jerzy Ternes,

wśród autorów: Tomasz Czarnota
wydawnictwo:
  Towarzystwo Nauki i Kultury Libra
miejsce i rok wydania:  Lublin – Radzyń Podlaski 2014
ISSN:  1731-982X
język:  polski, rosyjski
stron: 621
format:  B5


Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce

autor: Mirosław Szumiło
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2014
ISBN:  9788376296210
język:  polski
stron: 528
format:  B5

 

Remigii Zawadzki. Diarium itineris Romam (1750)

opracowanie: Marian Chachaj
wydawnictwo:  Księgarnia Akademicka
miejsce i rok wydania:  Kraków 2014
ISBN:  9788376385334
język:  polski
stron: 184
format:  B5

   

Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921

autorzy: Marek Mądzik, Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845820
język:  polski
stron: 290
format:  B5

 

   

Polityka gospodarcza Władysława Łokietka 

autor: Anna Obara - Pawłowska
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845639
język:  polski
stron: 442
format:  B5

 

   

Regimen - Dominium - Societas Nobilium. Z dziejów gospodarki, administracji i polityki w Lubelskiem w średniowieczu

autor: Anna Sochacka
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845554
język:  polski
stron: 386
format:  B5

 


Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632

opracowanie: Henryk Gmiterek
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISBN:  9788377845646
język:  polski
stron: 240
format:  B5

 

   

Marszałkowie i parlamentarzyście. Studia z dziejów Sejmu Polskiego w XVII wieku

autor: Leszek Wierzbicki
wydawnictwo:  Wydawnictwo Sejmowe
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2014
ISBN:  9788376662961
język:  polski
stron: 241
format:  B5

 

 

Res Historyka. Tom 38

redakcja: Dariusz Słapek, Krzysztof Latawiec, Paweł Madejski, Jerzy Ternes, Tomasz Tarczyński

wśród autorów: Joanna Sobiesiak, Henryk Gmiterek, Paweł Madejski, Dariusz Słapek, Jan Lewandowski

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISSN:  2082-6060
język:  polski, rosyjski, angielski
stron: 335
format:  B5


Res Historyka. Tom 37

redakcja: Dariusz Słapek, Anna Sochacka, Paweł Madejski, Jerzy Ternes

wśród autorów: Waldemar Kozyra, Piotr Witek, Krzysztof Latawiec, Zbigniew Zaporowski, Marek Sioma, Mariusz Mazur

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISSN:  2082-6060
język:  polski, rosyjski
stron: 291
format:  B5


Rocznik Lubelski. T. XL

redakcja: Robert Litwiński, Marek Mądzik, Marek Sioma, Anna Sochacka, Małgorzata Willaume, Beata Jarosz

wśród autorów: Henryk Gmiterek, Artur Czuchryta, Grzegorz Jawor, Paweł Jusiak, Marek Sioma 
copyright by Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISSN:  0080-3510
język:  polski, rosyjski
stron: 263
format:  B5

 

Koło Historii. Numer 15

redakcja: Kamil Michaluk, Kamil Jakimowicz, Ariel Orzełek

rada naukowa: m.in. Grzegorz Jawor, Robert Litwiński, Marek Sioma, Dariusz Słapek, Marek Woźniak

copyright by Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISSN:   1505 - 8530
język:  polski
stron: 226
format:  B5

 

Koło Historii. Numer 14

redakcja: Kamil Michaluk, Damian Podoba, Angelika Babiarz, Norbert Borzęcki, Natalia Kopytko

rada naukowa: m.in. Grzegorz Jawor, Robert Litwiński, Marek Sioma, Dariusz Słapek, Marek Woźniak

copyright by Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2014
ISSN:   1505 - 8530
język:  polski
stron: 229
format:  B5