In Memoriam

 

Stefan Nosek (1909-1966)

Aleksander Gardawski (1917–1974)

Józef Garbacik (1907–1976)

Stanisław Krzykała (1909-1976)

Stanisław Tworek (1932-1977)

Adam Wiliński (1909–1977)

Juliusz Willaume (1904-1980)

Adam Kersten (1930-1983)

Tadeusz Mencel (1912-1987)

Gustawa Hyczko (1911-1990)

Roman Kamienik (1920-1991)

Teresa Pióro (1931-1993)

Tadeusz Łoposzko (1929-1994)

Kazimiesz Myśliński (1916-1999)

Józef Marszałek (1933-1995)

Henryk Stanisław Zins (1922-2002)

Eugeniusz Konik (1914-2002)

Lesław Morawiecki (1949-2004)

Jan Kowalczyk (1918-2007)

Bronisław Mikulec (1936–2007)

Adam Andrzej Witusik (1940–2007)

Tadeusz Radzik (1953–2009)

Mieczysław Wieliczko (1935-2009)

Mieczysław Szyszko (1940-2010)

Mirosława Zakrzewska – Dubasowa (1913-2011)

Józef Szymański (1931-2011)

Bartłomiej Szyndler (1938-2011)

Zygmunt Mańkowski (1926-2012)

Małgorzata Wójcik (zm. 2012)

Marek Zdrojewski (1933-2012)

Artur Czuchryta (1967–2013)

Krystyna Marczak (1930-2014)

Barbara Bargieł (1955-2014)

Albin Koprukowniak (1930-2015)

Bożena Nowak (1950-2015)

Marek Mądzik (1946-2016)

Barbara Szczepaniak vel Szczepaniuk (zm. 2018)

Małgorzata Willaume (1951-2020)

Barbara Trelińska (1943-2022)

Leszek Piątkowski (1947-2022)