Uchwały Rady Naukowej Instytutu Historii w kadencji 2019-2024

3. Uchwała nr 3/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Anny Miączewskiej

4. Uchwała nr 4/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Gałęzowskiego

5. Uchwała nr 5/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Petrynko

6. Uchwała nr 6/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Świerżewskiego

7. Uchwała nr 7/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Sawickiego

8. Uchwała nr 8/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Sucheckiej

9. Uchwała nr 9/III/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Edyty Nowak

Uchwała nr 12/III/2019 jest nieaktualna, zastąpiona przez uchwałę 1/IV/2022, z wyjątkiem indywidualnych planów badawczych doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022

14. Uchwała nr 14/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania mgr Annie Miączewskiej stopnia naukowego doktora

15. Uchwała nr 14a/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Miączewskiej

16. Uchwała nr 15/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Grzegorza Bednarczyka

20. Uchwała nr 19/V/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Bednarczykowi stopnia naukowego doktora

21. Uchwała nr 19a/V/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Grzegorza Bednarczyka

22. Uchwała nr 20/VI/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Stanisławowi Stepniowi

23. Uchwała nr 21/VII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Łukasza Bednarskiego

24. Uchwała nr 22/VII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania składów Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Łukasza Bednarskiego

25. Uchwała nr 23/VII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sztamy

26. Uchwała nr 24/VIII/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Deszczyńskiemu

27. Uchwała nr 25/VIII/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Kozaczyńskiej

28. Uchwała nr 26/IX/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Adamowi Puławskiemu

29. Uchwała nr 27/IX/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Sergija Miroshnychenko

30. Uchwała nr 28/IX/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Sergija Miroshnychenko

31. Uchwała nr 29/IX/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania odwołania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów od uchwały nr 25/VIII/2020 Rady Naukowej Instytutu Historii z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Kozaczyńskiej

32. Uchwała nr 30/X/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia wszczętego na wniosek dr. Dariusza Wróbla

33. Uchwała nr 31/XI/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Łukasza Bednarskiego

34. Uchwała nr 32/XI/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Sergii Miroshnychenko

35. Uchwała nr 33/XI/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Konrada Grocheckiego

36. Uchwała nr 34/XI/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Konrada Grocheckiego

37. Uchwała nr 35/XI/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Stolarza

38. Uchwała nr 1/I/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego doktora Dariusza Wróbla

39. Uchwała nr 2/I/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie nadania mgr. Sergijowi Miroshnychenko stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historia, specjalność historia najnowsza

40. Uchwała nr 3/I/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Bednarskiemu stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historia, specjalność historia najnowsza

41. Uchwała nr 1/II/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Wrony

42. Uchwała nr 2/II/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Surmacz

43. Uchwała nr 1/III/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Jakimowicz

44. Uchwała nr 2/III/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Pauliny Litki

45. Uchwała nr 3/III/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Pauliny Litki

46. Uchwała nr 4/III/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Ilony Dyktyńskiej

47. Uchwała nr 5/III/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Ilony Dyktyńskiej

48. Uchwała nr 6/III/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Iwony Górnickiej

49. Uchwała nr 7/III/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Iwony Górnickiej

50. Uchwała nr 1/IV/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Artura Borzęckiego

51. Uchwała nr 2/IV/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Kamila Michaluka

52. Uchwała nr 3/IV/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Kamila Michaluka

53. Uchwała nr 4/IV/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji Profesora Dariusza Kupisza z roli promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Furmana

54. Uchwała nr 5/IV/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Artura Piekarza

55. Uchwała nr 1/VI/2021z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Nadii Soli-Sałamachy

56. Uchwała nr 2/VI/2021z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Oksany Madej

57. Uchwała nr 3/VI/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Oksany Madej

58. Uchwała nr 4/VI/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Artura Piekarza

59. Uchwała nr 5/VI/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Artura Piekarza

60. Uchwała nr 6/VI/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Ilony Darii Dyktyńskiej

61. Uchwała nr 7/VI/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Iwony Górnickiej

62. Uchwała nr 8/VI/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Konrada Grocheckiego

63. Uchwała nr 9/VI/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowisko dziekana tworzonego z dniem 1 września 2021 r. Wydziału Historii i Archeologii UMCS

65. Uchwała nr 11/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Kowalskiego

66. Uchwała nr 12/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania mgr Iwonie Górnickiej stopnia naukowego doktora

67. Uchwała nr 13/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania mgr Ilonie Dyktyńskiej stopnia naukowego doktora

68. Uchwała nr 14/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr Elżbiety Wójcik

69. Uchwała nr 15/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Elżbiety Wójcik

70. Uchwała nr 16/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Pauliny Litki

71. Uchwała nr 1/IX/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie nadania mgr. Konradowi Grocheckiemu stopnia naukowego doktora

72. Uchwała nr 2/IX/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie nadania mgr Paulinie Litce stopnia naukowego doktora

73. Uchwała nr 3/IX/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Artura Piekarza

74. Uchwała nr 4/IX/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Katedry Humanistyki Cyfrowej na: Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii

75. Uchwała nr 1/X/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Wróblowi

76. Uchwała nr 2/X/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Kamila Michaluka

77. Uchwała nr 3/X/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Elżbiety Wójcik

78. Uchwała nr 4/X/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Buniowskiego

79. Uchwała nr 5/X/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w Instytucie Historii UMCS

80. Uchwała nr 1/XII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Elżbiecie Wójcik

81. Uchwała nr 2/XII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kamilowi Michalukowi

82. Uchwała nr 2b/XII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Kamila Michaluka

83. Uchwała nr 3/XII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Arturowi Piekarzowi

84. Uchwała nr 4/XII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Oksany Madej

85. Uchwała nr 5/XII/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Renaty Magnowskiej-Tumidajskiej

86. Uchwała nr 1/I/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Pielachy

87. Uchwała nr 1/III/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Oksanie Madej

88. Uchwała nr 2/III/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Michniowskiego

 

 

90. Uchwała nr 2/IV/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wskazania kandydatów do Komisji ds. Oceny Śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS

91. Uchwała nr 1/V/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Gryty

92. Uchwała nr 2/V/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Bartłomieja Gryty

93. Uchwała nr 3/V/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sęczyka

94. Uchwała nr 4/V/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Piotra Sęczyka

95. Uchwała nr 5/V/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Majchrzyka

96. Uchwała nr 6/V/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania indywidualnego planu badawczego mgr. Jarosława Buniowskiego pt. „Gospodarka i społeczności wiejskie w środowisku przyrodniczym Puszczy Sandomierskiej od XIV do XVI wieku”

97. Uchwała nr 1/VII/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Historii UMCS w Lublinie

98. Uchwała nr 1/IX/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Piotra Sęczyka

99. Uchwała nr 1/X/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Sęczykowi

100. Uchwała nr 2/X/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Maleszak

101. Uchwała nr 3/X/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Sylwii Maleszak

102. Uchwała nr 1/XI/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr. Bartłomieja Gryty

103. Uchwała nr 2/XI/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Renaty Lesiakowskiej

104. Uchwała nr 3/XI/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania składów komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr Renaty Lesiakowskiej

105. Uchwała nr 4/XI/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Jezuita

106. Uchwała nr 5/XI/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Bohdana Korola