Uchwały Rady Naukowej Instytutu Historii w kadencji 2019-2024

3. Uchwała nr 3/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Anny Miączewskiej

4. Uchwała nr 4/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Gałęzowskiego

5. Uchwała nr 5/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Petrynko

6. Uchwała nr 6/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Świerżewskiego

7. Uchwała nr 7/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Sawickiego

8. Uchwała nr 8/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Sucheckiej

9. Uchwała nr 9/III/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Edyty Nowak

14. Uchwała nr 14/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania mgr Annie Miączewskiej stopnia naukowego doktora

15. Uchwała nr 14a/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Miączewskiej

16. Uchwała nr 15/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Grzegorza Bednarczyka

20. Uchwała nr 19/V/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Bednarczykowi stopnia naukowego doktora

21. Uchwała nr 19a/V/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Grzegorza Bednarczyka

22. Uchwała nr 20/VI/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Stanisławowi Stepniowi

23. Uchwała nr 21/VII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr. Łukasza Bednarskiego

24. Uchwała nr 22/VII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania składów Komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz Komisji do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej mgr. Łukasza Bednarskiego

25. Uchwała nr 23/VII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sztamy

26. Uchwała nr 24/VIII/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Deszczyńskiemu

27. Uchwała nr 25/VIII/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Kozaczyńskiej