Uchwały Rady Naukowej Instytutu Historii w kadencji 2019-2024

3. Uchwała nr 3/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Anny Miączewskiej

4. Uchwała nr 4/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Gałęzowskiego

5. Uchwała nr 5/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Petrynko

6. Uchwała nr 6/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Świerżewskiego

7. Uchwała nr 7/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Sawickiego

8. Uchwała nr 8/II/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Sucheckiej

9. Uchwała nr 9/III/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Edyty Nowak

14. Uchwała nr 14/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania mgr Annie Miączewskiej stopnia naukowego doktora

15. Uchwała nr 14a/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Miączewskiej

16. Uchwała nr 15/IV/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr. Grzegorza Bednarczyka

20. Uchwała nr 19/V/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Bednarczykowi stopnia naukowego doktora

21. Uchwała nr 19a/V/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Grzegorza Bednarczyka