Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS

Cele Koła:

  • Pogłębianie zainteresowań naukowych w zakresie krajoznawstwa.
  • Zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie krajoznawstwa.
  • Promowanie idei krajoznawstwa oraz idei „małych ojczyzn”.
  • Integracja osób zainteresowanych problematyką krajoznawczą.
  • Organizowanie praktyk zawodowych, warsztatów, kursów itp. mających na celu pogłębienie wiedzy i doświadczenia w zakresie krajoznawstwa.
  • Uczestnictwo członków Koła w innych inicjatywach krajoznawczych, turystycznych, kulturalnych itp.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Strona WWW, Facebook