Roman Baron (Instytut Historii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze)

Joanna Janicka (Polish University Abroad)

Grzegorz Jawor (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Jędraszek (Uniwersytet Gdański)

Andrei Liuby (Wydział Historyczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku)

Aljona Ljubaja (Republikański Instytut Szkoły Wyższej w Mińsku)

Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)