Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918

autor: Mieczysław Wieliczko
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 1998
ISBN: 83-227-1116-6
stron: 310
format: B5

Zależni czy suwerenni? Stronnictwo Demokratyczne w województwie lubelskim 1944-1975

autor: Janusz Wrona 
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 1998
ISBN:  83-227-1139-5
język:  polski
stron: 337
format:  B5