Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja międzynarodowa

Historycy wobec nowych wyzwań w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

(Rethinking East European Studies )

 Rosyjska inwazja na Ukrainę stawia historyków i naukowców zajmujących się studiami wschodnioeuropejskimi przed różnymi wyzwaniami.

Po pierwsze, istnieje potrzeba wymiany informacji o naszych ukraińskich kolegach i koleżankach, którzy mimo wojny zdecydowali się pozostać w swojej ojczyźnie i jej bronić. Ta obrona to także osobiste zaangażowanie w ratowanie ukraińskiego, ale również wielokulturowego dziedzictwa i kontynuowanie działalności naukowej i akademickiej. Musimy jednak także wymienić informacje o losach tych, którzy musieli opuścić swój kraj i próbują kontynuować swoje badania za granicą. Jednocześnie nasi białoruscy koledzy związani z opozycją zmagają się z innymi poważnymi problemami wynikającymi z obecnej sytuacji politycznej na Białorusi. Nasza konferencja posłuży zapoznaniu się z ich wyzwaniami, z którymi muszą się konfrontować.  

Jakie są obecnie najważniejsze potrzeby ukraińskich i białoruskich badaczy? Jak reszta międzynarodowej społeczności naukowej może wspierać ich projekty badawcze i dydaktyczne? Jak możemy przyczynić się do wzmocnienia oddziaływania głosów płynących z Ukrainy i ukraińskiej diaspory w krajach Unii Europejskiej?

Po drugie, chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak trwająca wojna zmienia nasze spojrzenie na studia wschodnioeuropejskie.

W jaki sposób powinniśmy prezentować historię Ukrainy z bardziej transnarodowego punktu widzenia, aby uczynić ją bardziej zrozumiałą dla zachodnio- i środkowoeuropejskich odbiorców? Do jakiego stopnia powinniśmy przemyśleć ugruntowane, od co najmniej 30 lat, tematy i zagadnienia badań w dziedzinie ukrainoznawstwa? Czy możemy je ukazać na nowo w szerszym kontekście europejskim? W jakim stopniu  powinniśmy wnosić wkład w przepracowanie narodowych kultur pamięci w regionie Ukraina-Litwa-Białoruś-Polska, aby uczynić je bardziej transnarodowymi?

Pragniemy zaprosić kolegów z Ukrainy i innych krajów europejskich do dyskusji nad powyższymi zagadnieniami na dwudniową konferencję w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 13-14 października 2022 r. Ostatecznym celem sympozjum jest wypracowanie wspólnych podstaw dla międzynarodowej konferencji East European Studies planowanej w Wilnie na rok 2023.

Organizatorzy:

Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii Litwy w Wilnie, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Europejska Sieć Pamięć i Solidarności, Verband der OsteuropahistorikerInnen e.V.

 

Uczestnicy: ok. 50 historyków i politologów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski i Niemiec.

 

Języki konferencji: ukraiński i angielski (tłumaczenie symultaniczne)

 

 

PROGRAM

Międzynarodowa Konferencja: Historycy wobec nowych wyzwań w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

13-14 października 2022 r., Lublin

 

Godzina

Program

Uczestnicy i adresy

12 października

Przyjazd i zameldowanie

Hotel Mercure Lublin Centrum

Adres:

Al. Racławickie 12

20-037 Lublin

13 października 2022 r.

9:00-9:30

Rejestracja uczestników

Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Adres:

Instytut Historii UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

9:30-10:15

Otwarcie konferencji

Przedstawiciel Samorządu Miasta Lublin

 

Przedstawiciel władz samorządowych województwa lubelskiego

 

Prof. Dariusz Słapek, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Anton Drobovich, szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej

 

Prof. Alvydas Nikžentaitis, dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie

 

Prof. Miloš Řezník, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

10:15-12:15

Refleksje nad studiami ukraińskimi i białoruskimi w kontekście wojny w Ukrainie

Moderacja: Prof. Martin Aust, Uniwersytet w Bonn oraz Verband der OsteuropahistorikerInnen e.V.

 

Uczestnicy:

 

Anton Drobovich, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (keynote)

 

Prof. Eugeniusz Magda, dyrektor Instytutu Polityki Światowej Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego"

 

Prof. Rimvydas Petrauskas, Rektor Uniwersytetu Wileńskiego

 

Prof. Miloš Řezník, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

 

Andriej Kazakiewicz, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych "Palitychnaja sfera"

 

Prof. Roman Wysocki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12:15-13:15

Lunch

13:30-14:30

Dokumentacja rosyjskich zbrodni wojennych w na Ukrainie po 24 lutego 2022 r.

Moderacja: Hanna Radziejowska, dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie

oraz Mateusz Białas, Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie

 

Uczestnicy:

 

Mateusz Fałkowski, zastępca dyrektora Instytutu Pileckiego w Berlinie

 

Dr Borys Czerkas, Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

 

Prelegent z Ukrainy (Lwów) - tbc

14:30-15:00

Przerwa na kawę

15:00-16:30

Zniszczenia, straty oraz ochrona ukraińskich archiwów, muzeów i dziedzictwa kulturowego w czasie wojny Rosji przeciw Ukrainie

Moderacja: Rafał Rogulski, dyrektor Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

 

Uczestnicy:

 

Dr Ivan Patrilyak, Dziekan Wydziału Historycznego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

 

Prof. Andrii Kudryachenko, dyrektor Instytutu Historii Świata Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

 

Prof. Igor Kąkolewski, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

16:45-19:00

Zwiedzanie Lublina

19:00

Kolacja

 

14 października 2022 r.

9:30-12:30

Wspólna dyskusja na temat przygotowania Kongresu Studiów Wschodnioeuropejskich w Wilnie w 2023 r.

12:30-13:30

Lunch

13:45

Odjazd