Kontakt

Sekretariat:

pok. 308, III piętro Wydziału Historii i Archeologii 

dr Mateusz Byra

tel./fax 081-537-52-82  
e-mail:  insthist@poczta.umcs.lublin.pl
Czynny codziennie w godz. 9.00-14.00

Adres wysyłkowy:

Instytut Historii UMCS
Imię i Nazwisko Pracownika/ Nazwa Katedry
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, pok.308
20-031 Lublin 

Prosimy o dopisek "pok. 308" wówczas przesyłka będzie kierowana do Sekretariatu Instytutu. 
Redakcja serwisu Instytutu Historii UMCS: dr Kamil Jakimowicz
Znajdź się na Wydziale Historii i Archeologii: