Granty badawcze

Granty badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Historii UMCS

 

Wieś w Generalnym Gubernatorstwie w dokumentach administracji gminnej (1939-1945) - opracowanie materiałów źródłowych
 
Konkurs: Fundamenty, NPRH
 
Czas realizacji: 2024-2028
 
Wartość: 1 072 048,80 zł
 
Wykonawcy: dr Alicja Gontarek (UMCS) - kierownik, dr hab. Jerzy Gapys (UJK), dr Tomasz Domański (IPN), dr Rafał Drabik (IPN), dr Dominik Szulc (PAN/NID).

Międzynarodowa konferencja poświęcona ks. Stanisławowi Konarskiemu w 250. rocznicę śmierci

Konkurs: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

Wartość: 81 290,00 zł

Czas realizacji: 2022-2024

Wykonawcy: dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS - redaktor wniosku. Redaktorzy pomocniczy: prof. dr hab. Tomasz Chachulski IBL PAN; dr hab. Dariusz Szewczuk; dr Mateusz Pindelski Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów


Pijarzy prowincji polskiej i litewskiej - słownik biograficzny

Konkurs: Dziedzictwo Narodowe, NPRH

Wartość: 734 208,00 zł

Czas realizacji: 2024-2029

Wykonawcy: dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS - kierownik; dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS; dr hab. Dariusz Szewczuk; dr Kamil Michaluk

 

Wzajemne stereotypy Polaków i Niemców i ich wpływ na historiografię obu narodów w XIX i XX wieku

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: do 5.09.2024

Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński - kierownik, dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS, dr hab. Robert Bubczyk, prof. UMCS, prof. dr hab. Grzegorz Jawor, dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS, dr. Wojciech Michalski, dr. hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS, dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS, dr hab. Dariusz Wróbel

 

Tradycja o zwycięstwie wojsk króla Władysława I pod Mediolanem (1158 r.), jako składnik czeskiej średniowiecznej i nowożytnej pamięci historycznej

Konkurs: Opus, NCN

Czas realizacji: do 11.07.2024

Wykonawca: dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS

 

The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the 20th century 

Konkurs: Doskonała Nauka - Wsparcie Konferencji Naukowych

Czas realizacji: do 17.04.2024

Wykonawca: dr Anna Obara - kierownik, dr Anna Miączewska

 

O sprawne funkcjonowanie państwa. Wojewodowie Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939). Portret zbiorowy i słownik biograficzny (wraz z wersją on-line)

Konkurs: Fundamenty, NPRH

Wartość: 1.269.582,90 zł

Czas realizacji: 2024-2029

Wykonawcy: prof. dr hab. Robert Litwiński - kierownik; dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS; dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS; dr Monika Napora (Katedra Metodologii i Badań nad XX-XXI w. IH UMCS); prof. dr hab. Piotr Cichoracki i dr hab. Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński); dr Mateusz Hübner (IHN PAN); dr Jakub Kosowski (WPiA UMCS)

 

Królestwo Polskie w oczach austro-węgierskiej administracji okupacyjnej w latach 1915-1918

Konkurs: Fundamenty, NPRH

Wartość: 2.040.000 zł

Czas realizacji: 2024-2029

Wykonawcy: dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS - kierownik; dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS, dr. hab. Damian Szymczak, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Joern Happel (Helmut Schmidt Universität Bundeswehr); dr Renata Lesiakowska; dr Katarzyna Wójcik (Katedra Germanistyki, Wydział Filologiczny UMCS)

 

Dzienniki wojenne piłsudczyków

Konkurs: Dziedzictwo Narodowe, NPRH

Czas realizacji: 2023-2027

Wykonawcy: dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS - kierownik, prof. dr hab. Robert Litwiński, dr Ariel Orzełek, prof. dr hab. Marek Kornat

 

Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1633-1794

Konkurs: Dziedzictwo Narodowe, NPRH

Czas realizacji: 2019-2023

Wykonawcy: prof. dr hab. Dariusz Kupisz – kierownik, dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS, dr hab. Wiesław Bondyra, dr Kamil Jakimowicz, dr Jerzy Ternes

 

******************************************************************************

Granty zrealizowane

 

Stronnicy polityczni Stanisława Augusta w Małopolsce zachodniej w latach 1775-1789 - kwerendy wstępne

Konkurs: MINIATURA, NCN

Czas realizacji: 2021-2022

Wykonawca: dr Kamil Jakimowicz

 

Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2019-2022

Wykonawca: dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

 

Rzymscy oficerowie w randzie trybunów w okresie od I w. p. n. e. do III w. n. e. Studium historyczno-prozopograficzne

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2018-2021

Wykonawca: dr hab. Ireneusz Łuć

 

Administracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Kompetencje-struktury-ludzie

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2016-2021

Wykonawca: dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS

 

Wybory 4 czerwca 1989 roku – Interaktywna Mapa Historyczna

Konkurs: DIALOG, MNiSW

Czas realizacji: 2019-2020

Wykonawca: prof. dr hab. Jan Pomorski

 

O wielości dróg katolików świeckich w Polsce Ludowej. Koncepcje polityczne Jerzego Hagmajera, Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego – kwerenda wstępna

Konkurs: MINIATURA, NCN

Czas realizacji: 2019-2020

Wykonawca: dr Ariel Orzełek

 

Akademicki Związek Sportowy w sporcie polskim w latach 1908-2015. Archiwizacja wyselekcjonowanych zasobów – udostępnienie i ekspozycja w internetowym muzeum „Dzieje AZS” Konkurs: Rozwój Sportu Akademickiego, MNiSW

Czas realizacji: 2016-2019

Wykonawca: dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS