Granty badawcze

Granty badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Historii UMCS:

 

Dzienniki wojenne piłsudczyków

Konkurs: Dziedzictwo Narodowe, NPRH

Czas realizacji: 2023-2027

Wykonawcy: dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS - kierownik, prof. dr hab. Robert Litwiński, dr Ariel Orzełek, prof. dr hab. Marek Kornat

 

Stronnicy polityczni Stanisława Augusta w Małopolsce zachodniej w latach 1775-1789 - kwerendy wstępne

Konkurs: MINIATURA, NCN

Czas realizacji: 2021-2022

Wykonawca: dr Kamil Jakimowicz

 

Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1633-1794

Konkurs: Dziedzictwo Narodowe, NPRH

Czas realizacji: 2019-2023

Wykonawcy: prof. dr hab. Dariusz Kupisz – kierownik, dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS, dr hab. Wiesław Bondyra, dr Kamil Jakimowicz, dr Jerzy Ternes.

 

Wzajemne stereotypy Polaków i Niemców i ich wpływ na historiografię obu narodów w XIX i XX wieku

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2019-2022

Wykonawca: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński

 

Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2019-2022

Wykonawca: dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

 

******************************************************************************

Granty zrealizowane:

 

Rzymscy oficerowie w randzie trybunów w okresie od I w. p. n. e. do III w. n. e. Studium historyczno-prozopograficzne

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2018-2021

Wykonawca: dr hab. Ireneusz Łuć

 

Tradycja o zwycięstwie wojsk króla Władysława I pod Mediolanem (1158 r.), jako składnik czeskiej średniowiecznej i nowożytnej pamięci historycznej

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2018-2021

Wykonawca: dr hab. Joanna Sobiesiak

 

Administracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Kompetencje-struktury-ludzie

Konkurs: OPUS, NCN

Czas realizacji: 2016-2021

Wykonawca: dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS

 

Wybory 4 czerwca 1989 roku – Interaktywna Mapa Historyczna

Konkurs: DIALOG, MNiSW

Czas realizacji: 2019-2020

Wykonawca: prof. dr hab. Jan Pomorski

 

O wielości dróg katolików świeckich w Polsce Ludowej. Koncepcje polityczne Jerzego Hagmajera, Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego – kwerenda wstępna

Konkurs: MINIATURA, NCN

Czas realizacji: 2019-2020

Wykonawca: dr Ariel Orzełek

 

Akademicki Związek Sportowy w sporcie polskim w latach 1908-2015. Archiwizacja wyselekcjonowanych zasobów – udostępnienie i ekspozycja w internetowym muzeum „Dzieje AZS” Konkurs: Rozwój Sportu Akademickiego, MNiSW

Czas realizacji: 2016-2019

Wykonawca: dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS