Nagroda Polityki 1996 w dziedzinie prac naukowych i popularnonaukowych

System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce - funkcje - relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego

autor: Janusz Wrona
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 1997
ISBN:  83-227-0970-6
język:  polski
stron: 307       
format: B5