Organizacja ukraińskich nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939

autor: Roman Wysocki
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2003
ISBN: 83-227-2101-3
format: B5