Wydane w 2012 r.

 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia. VOL.LXVII, 1
redaktor naczelny: Małgorzata Willaume
rok wydania: 2012
ISSN: 0239-4251
język: polski, angielski
stron: 129
 

W służbie Klio… Księga poświęcona pamięci Profesora Radzika
redakcja: Janusz Kłapeć, Waldemar Kozyra, Grzegorz Kuprianowicz, Robert Litwiński, Mariusz Mazur, Marek Sioma, Roman Wysocki
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2012
ISBN:  978837784130
język:  polski
stron: 591     
format:  B5

 


Res Historyka. Tom 34
redakcja: Robert Litwiński, Anna Sochacka, Jerzy Ternes, Marek Woźniak
wśród autorów: Joanna Sobiesiak, Mirosław Szumiło, Piotr Witek, Małgorzata Nossowska, Waldemar Kozyra,
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2012
ISSN:  2082-6060
język:  polski
stron: 247
format:  B5
 
Res Historyka. Tom 33
redakcja: Robert Litwiński, Anna Sochacka, Jerzy Ternes, Marek Woźniak
wśród autorów: Roman Wysocki, Andrzej Przegaliński, Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2012
ISSN:  2082-6060
język:  polski
stron: 292
format:  B5

Rocznik Lubelski. T. XXXVIII
redakcja: Robert Litwiński, Marek Mądzik, Marek Sioma, Anna Sochacka, Małgorzata Willaume 
wśród autorów: Wiesław Bondyra, Marek Sioma, Mariusz Bartnicki, Paweł Jusiak
copyright by Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie
miejsce i rok wydania:  Lublin 2012
ISSN:  0080-3510
język:  polski
stron: 246
format:  B5