Wydane w 2017 r.

 

Studia Białorutenistyczne. Tom 11

Wśród redakcji: Mariusz Korzeniowski
Wśród autorów: Mariusz Ausz, Piotr Bednarz,
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:  1898-0457
język:  polski
stron: 454
format:  B5
 

Res Historyka. Tom 44

redakcja: Krzysztof Latawiec
Wśród autorów: Bartosz Staręgowski, Leszek Wierzbicki, Ewa Solska, Dariusz Tarasiuk,
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:  2082-6060
język:  polski, rosyjski
stron: 344
format:  B5

 

Res Historyka. Tom 43

redakcja: Krzysztof Latawiec, Ireneusz Łuć, Artur Górak, Robert Stępień
wśród autorów: Mariusz Korzeniowski, Tomasz Czarnota, Dariusz Kupisz,
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:  2082-6060
język:  polski, rosyjski
stron: 451
format:  B5
 

Obcy Inny. Analiza Przypadków

redakcja: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec
Wśród autorów: Robert Litwiński, Roman Wysocki, Marek Sioma, Monika Napora
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:  978-83-227-9055-7
język:  polski
stron: 360
format:  B5

 

Metryki Kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784

wydali: Tomisław Giergiel, Józef Szczepański , Barbara Trelińska, ze wstępem Roberta Jopa
wydawnictwo:  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
miejsce i rok wydania:  Wojnicz 2017
ISSN:  978-83-88332-50-0
język:  polski
stron: 361
format:  A5

  •  

Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)

redakcja: Małgorzata Willaume, ks. Grzegorz Brudny, Witold Matwiejczyk, Sławomir Jacek Żurek     
wydawnictwo:  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:  978-83-7306-793-6
język:  polski
stron: 420
format:  B5

Senatorowie Koronni na Sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku

autor: Leszek Andrzej Wierzbicki    
wydawnictwo:  Wydawnictwo Sejmowe
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2017
ISSN:  978-83-7666-509-2
język:  polski
stron: 205
format:  A5

Studia z dziejów Łęcznej

redakcja: Anna Sochacka      
wśród autorów: Anna Sochacka, Ryszard Szczygieł, Jacek Chachaj, Henryk Gmiterek, Dariusz Kupisz, Janusz Łosowski, Wiesław Bondyra, Emil Horoch, Zbigniew Zaporowski, Mirosław Szumiło, Janusz Wrona
wydawnictwo:  Centrum Kultury w Łęcznej
miejsce i rok wydania:  Łęczna 2017
ISSN:   978-83-949790-0-3
język:  polski
stron: 447
format:  B5
 

Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. TOMY I-V

opracowanie: TOM I (1578-1620): Henryk Gmiterek, TOM II (1621-1660): Dariusz Kupisz, TOM III (1661-1700): Leszek Wierzbicki, TOM IV (1701-1750) Wiesław Bondyra, TOM V (1751-1794) Jerzy Ternes.         
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Wydawnictwo Sejmowe
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2017
ISSN:   978-83-7666-530-6
język:  polski
stron: I – 324, II – 332, III – 324, IV – 410, V - 360
format:  A5
 

Urzędnicy miejscy Bełżyc od XV do końca XVIII wieku

autor: Janusz Łosowski         
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:   978-83-227-9051-9
język:  polski
stron: 219
format:  B5

 

Jan Długosz – w kręgu badań historyków i literaturoznawców

redakcja: Tomisław Giergiel
wydawnictwo:  Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
miejsce i rok wydania:  Sandomierz 2017
ISSN:   978-83-88295-46-1
język:  polski
stron: 264
format:  B5
 

Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych

redakcja: Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:   9788322790403
język:  polski
stron: 176
format:  B5

 

Koło Historii. Numer 21

redakcja: Damian Podoba, Rafał Borowiec, Aleksandra Cyfrowicz, Marcin Petrynko, Izabela Puchała
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:   1505 - 8530
język:  polski, rosyjski, angielski,
stron: 195
format:  B5
 

Koło Historii. Numer 20

redakcja: Damian Podoba, Andrzej Grabowski, Izabela Puchala
rada naukowa: m.in. Robert Litwiński, Marek Sioma, Dariusz Słapek, Marek Woźniak
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:   1505 - 8530
język:  polski
stron: 248
format:  B5

 

Smoleńsk 1632-1634

autor: Dariusz Kupisz
wydawnictwo:  Bellona
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2017 Wydanie II poprawione i rozszerzone
ISBN:  9788311151161
język:  polski
stron: 293
format:  12,5 x 19,5 cm

 

Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu (do 1945)

autorzy: Paweł Madejski, Katarzyna Madejska
wydawnictwo:  Eternum
miejsce i rok wydania:  Zielona Góra 2017
ISBN:  978-83-65716-01-9
język:  polski
stron: 233


Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940-1945

autor: Monika Napora
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2017
ISBN:  978-83-8098-121-8
język:  polski
stron: 295

 

Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale.

redakcja: Małgorzata Willaume, Marek Kornat, Mariusz Wołos
wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków 
miejsce i rok wydania:  Kraków 2017
ISBN:  978-83-8084-083-6
język:  francuski
stron: 147


Opowieść o czarciej łapie

autor: Leszek Wierzbicki
wydawnictwo:  Polihymnia 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  978-83-7847-459-3
język:  polski
stron: 79

 

Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej

redakcja: Mariusz Ausz, Joanna Bugajska-Więcławska, Andrzej Stępnik, Dariusz Szewczuk
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  978-83-7784-986-6
język:  polski
stron: 413

 

Między Nauką a Sztuką. Wokół Problemów Współczesnej Historiografii

redakcja: Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  978-83-7784-983-5
język:  polski
stron: 459

 

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru.  

autor: Michał Tomaszek
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  9788377849583
język:  polski
stron: 323

 

Polska i Puławy "Na głównym szlaku duchowych dziejów".  

redakcja: Tomisław Giergiel
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
język:  polski

Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje.  

redakcja: Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  978-83-7784-971-2
język:  polski
stron: 498

 

Kapliczki wsi Zielonka Nowa.

autor: Paweł Madejski
wydawnictwo:  Werset, Urząd Miasta Zwoleń, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zielonka 
miejsce i rok wydania:  Zwoleń - Lublin 2017
ISBN:  978-83-6571-304-9
język:  polski
stron: 28

 

Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje – narracje – metodologia.

redakcja: Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  978-83-7784-965-1
język:  polski
stron: 180


 


Henryk Raabe (1882-1851) Pierwszy Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

redakcja: Mirosław Szumiło, Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  978-83-7784-950-7
język:  polski
stron: 200

 

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

redakcja: Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISBN:  978-83-7784-937-8
język:  polski
stron: 156

 

 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia. VOL.LXXII 

redaktor naczelny: Joanna Sobiesiak 
wsród autorów: Wojciech Michalski, Ryszard Szczygieł, Andrzej Pleszczyński, Anna Obara-Pawłowska
rok wydania: 2017
ISSN: 0239-4251
język: polski, angielski
stron: 265
 

Rocznik Lubelski. T. XLIII

redakcja: Jacek Chachaj, Beata Jarosz, Mariusz Mazur, Marek Sioma, Roman Wysocki
wśród autorów: Paweł Jusiak, Jan Pomorski, Krzysztof Latawiec
copyright by Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
ISSN:  0080-3510
język:  polski, rosyjski
stron: 411
format:  B5