Historia Instytutu

Serdecznie zapraszamy do lektury starannie przygotowanej kroniki dziejów Instytutu Historii  pióra dyrektora dr hab. prof. nadzw. Dariusza Słapka obejmującej okres do 2014 r., dostępnej w załączniku. 

Początki Instytutu Historii:

1952 r. Powołanie Sekcji Historycznej w UMCS składającej się z Katedry Historii Powszechnej, Katedry Historii Polski oraz Katedry Historii ZSRR.
1958 r. Reorganizacja i rozwój struktury. Powstaje Katedra Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej, Katedra Historii Nowożytnej i Najnowszej oraz Katedra Historii Polski do XVIII wieku.
1960 r. Utworzonie Katedry Historii Gospodarczej. Wydzielenie Katedry Historii Najnowszej i Katedry Historii Nowożytnej.
1970 r. Utworzenie Instytutu Historii jako samodzielnej jednostki.

Dyrektorzy:

prof. dr hab. Tadeusz Mencel 1970 - 1972
prof. dr hab. Stanisław Krzykała 1972 - 1975
dr hab. Stanisław Tworek 1975 - 1977
prof. dr hab. Wiesław Śladkowski 1977 - 1978 
prof. dr hab. Kazimierz Myśliński 1978 - 1981
prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski 1981 - 1984
prof. dr hab. Kazimierz Myśliński 1984 - 1986
prof. dr hab. Jan Lewandowski 1986 - 1987
prof. dr hab. Tadeusz Łoposzko 1987 - 1991
prof. dr hab. Józef Szymański 1991 - 1993
prof. dr hab. Tadeusz Radzik 1994 - 2000 
prof. dr hab. Jan Lewandowski 2000 - 2003
prof. dr hab. Henryk Gmiterek 2003 - 2005
prof. dr hab. Grzegorz Jawor 2006 
prof. dr hab. Anna Sochacka 2006 - 2009 
dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw.   2009 - 2012 
dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. 2012 - 2016
dr hab. Marek Sioma, prof. nadzw. 2016 - 2019
dr hab. Dariusz Słapek, prof. nadzw. 2019 -