Władze

Dyrektor

dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS

Zastępca Dyrektora

dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS

Dyżur w pokoju 331

Dyżur w pokoju 323


Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu - dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS
Sekretarz Rady - mgr Kamil Jakimowicz
Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Dariusz Szewczuk
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia - dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS
Pełnomocnik ds. współpracy z Centrum Promocji UMCS - mgr Katarzyna Brzyska 
Koordynator ds. współpracy ze szkołami stowarzyszonymi z IH UMCS - dr hab. Mariusz Ausz
Instytutowy Koordynator ds. organizacji "Drzwi Otwartych UMCS 2019" - dr Ariel Orzełek
Koordynator programów międzynarodowych (Erasmus)- dr hab. Piotr Bednarz

Komisja programowa

 • przewodniczący: dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
 • dr hab. Mariusz Ausz
 • dr hab. Marek Konstankiewicz 
 • dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS
 • dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS
 • dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS
 • dr hab. Piotr Witek
 • mgr Damian Podoba
 • mgr Kamil Jakimowicz 
 • Jan Szajowski
 • Marcin Petrynko

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Mariusz Ausz
 • dr Joanna Bugajska-Więcławska
 • prof. dr hab. Grzegorz Jawor
 • dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS
 • dr hab. Mirosław Szumiło
 • dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS

Zespół zadaniowy do przygotowania opisu obowiązujących w Instytucie Historii procedur jakości kształcenia

 • dr hab. Dariusz Szewczuk
 • dr hab. Mirosław Szumiło
 • dr Dariusz Wróbel

Internetowa Książka Kontaktowa pracowników Instytutu Historii dostępna jest pod adresem www (kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna).