Władze

Dyrektor

dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

Zastępca Dyrektora

dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS

 

 


Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu - dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS 
Sekretarz Rady - dr Mateusz Byra
Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Dariusz Szewczuk
Koordynator ds. współpracy ze szkołami stowarzyszonymi z IH UMCS - dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
Koordynator ds. organizacji "Dnia Historyka" - dr Monika Napora, dr Alicja Gontarek, dr Małgorzata Szabaciuk
Koordynator programów międzynarodowych (Erasmus)- dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS

Kierownik Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej - prof. dr hab. Grzegorz Jawor
Kierownik Katedry Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej - dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS
Kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii - dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS
Kierownik Katedry Historii Społecznej i Edukacji - dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
Kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w. - prof. dr hab. Robert Litwiński
Kierownik Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii 
- dr hab. Ewa Solska

Przedstawiciel w Senacie UMCS: dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS

Członkowie Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński, dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS

Dyrektor Centrum Humanistyki Cyfrowej: dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS

Koordynator Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu: dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS