Władze

Dyrektor

dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

Zastępca Dyrektora

prof. dr hab. Grzegorz Jawor

 

 


Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu - dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS 
Sekretarz Rady - dr Anna Obara-Pawłowska
Kierownik studiów doktoranckich - dr hab. Dariusz Szewczuk
Koordynator ds. współpracy ze szkołami stowarzyszonymi z IH UMCS - dr hab. Mariusz Ausz
Koordynator ds. organizacji "XI Dnia Historyka" - dr Wojciech Michalski, dr Kamil Jakimowicz
Koordynator ds. "Drzwi Otwartych UMCS 2020" - dr Kamil Jakimowicz
Koordynator programów międzynarodowych (Erasmus)- dr hab. Piotr Bednarz

Kierownik Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej - dr hab. Joanna Sobiesiak 
Kierownik Katedry Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej - dr hab. Piotr Bednarz
Kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii - prof. dr hab. Krzysztof Skupieński
Kierownik Katedry Historii Społecznej i Edukacji - dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS
Kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w. - prof. dr hab. Robert Litwiński
Kierownik Katedry Humanistyki Cyfrowej
- prof. dr hab. Maria Juda

Internetowa Książka Kontaktowa pracowników Instytutu Historii dostępna jest pod adresem www (kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna).