Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki 

autor: Jan Pomorski
wydawnictwo: UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2021
ISBN: 978-83-227-9501-9
język: polski, łaciński
stron: 264
format: B5


Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1633-1668

opracował: Henryk Gmiterek
wydawnictwo: UMCS, Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
miejsce i rok wydania: Lublin-Radom 2021
ISBN: 978-83-7789-640-2
język: polski, łaciński
stron: 786
format: B5


Tadeusz Łoposzko (1924-1994). Uczony. Nauczyciel. Człowiek

autorzy: Henryk Kowalski, Dariusz Słapek
wydawnictwo: UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2021
ISBN: 978-83-227-9477-7
język: polski
stron: 166
format: B5


Sojusz Piłsudski-Petrula w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej

redaktor: Artur Górak (wraz z Tomasz Stępniewski i Marcin Kruszyński)
wśród autorów: Mirosław Szumiło, Artur Górak
wydawnictwo: Instytut Europy Środkowej
miejsce i rok wydania: Warszawa 2021
ISBN: 978-83-822-9083-7
język: polski
stron: 272
format: B5


Księga Metrykalna kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach z lat 1628-1776

opracował: Dariusz Kupisz
wydawnictwo: TE-JOT
miejsce i rok wydania: Warszawa 2021
ISBN: 978-83-958289-5-9
język: polski
stron: 386
format: niestandardowy