Wydane w 2018 r.

Potok Wielki i okolice

redakcja: Grzegorz Jawor

wśród autorów: Anna Sochacka, Dariusz Kupisz, Krzysztof Latawiec

copyright by: Gmina Potok Wielki

miejsce i rok wydania: Lublin 1918

ISBN: 978-83-947022-5-0

język: polski

stron: 304

 


Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza

autor: Dariusz Kupisz

wydawnictwo:  Wydawnictwo Sejmowe
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2018
ISBN:  978-83-7666-577-1
język:  polski
stron: 303
format:  B5

 
Strach, fascynacja, niezrozumienie. Dawne, obce wzorce kulturowe wobec ciągłości i zmiany
redakcja naukowa: Paulina Litka, Konrad Grochecki, Ewa Solska
wśród autorów: Ewa Solska
miejsce i rok wydania: Krasnystaw 2018
ISBN: 978-83-911212-7-6
format: A4
stron: 381
 

Rocznik Lubelski T. XLIV 

Redakcja: Jacek Chachaj, Beata Jarosz, Mariusz Mazur, Marek Sioma, Roman Wysocki

Wśród Autorów: Grzegorz Jawor, Stanisław Michałowski, Robert Litwiński, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Dariusz Słapek

Copyright by: Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Lublinie

miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISNN:  0080-3510
język:  polski, rosyjski
stron: 435
format:  B5

 


Historia Polityczna Nowożytnej Europy 1492-1792

autor: Leszek Andrzej Wierzbicki

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISBN:  978-83-227-9142-5
język:  polski
stron: 189
format:  A5

 

Spartacus. History and Tradition.

redakcja: Dariusz Słapek

Wśród autorów: Paweł Madejski, Dariusz Słapek

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISBN:  978-83-227-9145-5
język:  polski
stron: 292
format:  B5

 

Lubelscy Olimpijczycy

redakcja: Dariusz Słapek, Maciej Powała-Niedźwiecki, Paweł Markiewicz

Copyright by: Centrum Historii Sportu w Lublinie, Dariusz Słapek, Maciej Powała-Niedźwiecki, Paweł Markiewicz
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISBN:  978-83-7847-568-2
język:  polski
stron: 126
format:  A4

 

Lubartów w dziejach od czasów najdawniejszych do współczesności

redakcja: Ryszard Szczygieł

Wśród autorów: Anna Sochacka, Paweł Jusiak, Henryk Gmiterek, Dariusz Kupisz, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Krzysztof Latawiec, Zbigniew Zaporowski, Mariusz Mazur

Copyright by Urząd Miasta Lubartów i Autorzy
miejsce i rok wydania:  Lubartów 2018
ISBN:  978-83-63255-05-3
język:  polski
stron: 765
format:  B5

 

Ferdinand Foch. Marszałek Trzech Narodów Francji, Wielkiej Brytanii, Polski

autor: Wiesław Śladkowski

Copyright by Wiesław Śladkowski

miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISBN:  978-83-63693-31-2
język:  polski
stron: 231
format:  A5


Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Tom IX. Szkoły w wydziale pijarskim

autorzy: Mariusz Ausz, Kazimierz Puchowski

wydawnictwo:  IH PAN 
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2018
ISBN:  978-83-7545-855-8,
język:  polski
stron: 325
format:  B5
Studia z dziejów Europy środkowo-wschodniej

redakcja: Wiesław Bondyra, Dariusz Kupisz, Jerzy Ternes, Leszek Wierzbicki

Wśród autorów: Janusz Łosowski, Janusz Szczepański, Leszek Wierzbicki, Jacek Chachaj, Jan Lewandowski, Grzegorz Wrona, Wiesław Bondyra, Dariusz Kupisz, Anna Sochacka, Jerzy Ternes, Zbigniew Zaporowski

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISBN:  978-83-22791219
język:  polski
stron: 891
format:  B5


Res Historyka. Tom 45

redakcja: Krzysztof Latawiec

Wśród autorów: Robert Stępień, Marek Sioma, Mirosław Szumiło,

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISSN:  2082-6060
język:  polski , rosyjski
stron: 454
format:  B5


Obcy, Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych

redakcja: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Wśród autorów: Ewa Solska, Marek Woźniak,

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISBN:  978-83-227-9115-8
język:  polski
stron: 371
format:  B5

 

Dzieje Biurokracji. Tom VIII

redakcja: Tatjana Bykowa, Artur Górak, Jacek Legieć

wydawnictwo:  Towarzystwo Nauki i Kultury Tonik „Libra”
miejsce i rok wydania:  Siedlce 2018
ISSN:  978-83-64857-06-5
język:  polski
stron: 262
format:  B5

 

Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: Zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu

autor: Paweł Madejski

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISBN: 978-83-227-9123-3
język:  polski
stron: 299
format:  B5

 

Kordian Józef Zamorski „granatowy” generał

autor: Robert Litwiński

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISSN:  978-83-227-9078-6
język:  polski
stron: 392+ fotografie
format:  B5

 

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Słownik Biograficzny. Tom III. Zarząd skarbem, finansami, przemysłem i handlem

redakcja: Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jacek Legieć, Stanisław Bogdanow

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISSN:  978-83-227-9108-0
język:  polski
stron: 585
format:  B5

 

Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe.

Edited by Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Michał Tomaszek and Przemysław Tyszka

wydawnictwo:  Brill
miejsce i rok wydania:  Leiden 2018
ISSN:  978-90-04-35247-6
język:  angielski
stron: 395
format:  B5

 

Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914) Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja. TOM 2: Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868)

autorzy: Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
miejsce i rok wydania:  Kielce 2018
ISSN:  978-83-7133-708-6
język:  polski
stron: 299
format:  B5


Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej późnośredniowiecznej Małopolski

autor: Małgorzata Kołacz-Chmiel

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISSN:  978-83-227-9079-3


 

 


Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej

autorzy: Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Monika Gabryś-Sławińska, Dariusz Tarasiuk

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISSN:  978-83-227-9077-9
język:  polski
stron: 454
format:  B5

 

Książka Historyczna Roku 2018

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów

opracowanie: Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk

wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2018
ISSN:  978-83-2279069-4
język:  polski
stron: 948
format:  B5

 

Monografia gminy Jabłonna

redakcja: Dariusz Tarasiuk

Wśród autorów: Jerzy Ternes, Janusz Kłapeć, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk

wydawnictwo:  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej
miejsce i rok wydania:  Jabłonna 2018
ISSN:  978-83-61981-05-3
język:  polski
stron: 216
format:  B5

 

Kochanowscy w XV-XVIII wieku

autorzyDariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach

wydawnictwo:  Wydawnictwo Sejmowe
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2018
ISSN:  978-83-7666-557-3
język:  polski
ss: 454
format:  B5