Egzamin dyplomowy

Informacje dotyczące obrony prac dyplomowych można uzyskać u Promotora swojej pracy lub w dziekanacie. Na tej stronie można znaleźć przydatne materiały dotyczące  przygotowania pracy dyplomowej oraz zagadnienia obowiązujące na obronie (znajdujące się z załącznikach).