Redaktor naczelny: Mariusz Ausz 

Redaktor tematyczny: Ireneusz Łuć 

Redaktor tematyczny: Kamil Jakimowicz