Wydane w 2016 r.

 

Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze w 270 rocznicę urodzin

redakcja: Dariusz Kupisz, Andrzej Pytlak
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
miejsce i rok wydania:  Radom 2016
ISBN:  978-83-7351-815-5
język:  polski
stron: 255
Do publikacji dołączona jest płyta CD 

 

Naczelnicy organów administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839 – 1918

autorzy: Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć, Stanisław Bogdanow
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-928-6
język:  polski
stron: 382

 

Russian Governors in the Kingdom of Poland (1867 – 1918)

autorzy: Artur Górak, Krzysztof Latawiec
wydawnictwo:  Towarzystwo Nauki i Kultury Libra
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-64857-04-1
język:  angielski
stron: 288

 

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

opracowanie: Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk, Lubow Żwanko
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-916-3
język:  polski
stron: 168

 

Ziemia radzyńska 1864-1918

redakcja: Agnieszka Gralczyk, Artur Górak
wydawnictwo:  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
miejsce i rok wydania:  Radzyń Podlaski 2016
ISBN:  978-83-62217-65-6
język:  polski
stron: 432
format:  B5


Od rajców do radnych. Samorząd Radomia na przestrzeni wieków

autorzy: Dariusz Kupisz, Sebastian Piątkowski
wydawnictwo:  Rada Miejska w Radomiu
miejsce i rok wydania:  Radom 2016
ISBN:  978-83-931752-5-3
język:  polski
stron: 232

 

Cywilizacja Komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944-1956

autorzy: Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2016
ISBN:  978-83-8098-003-7
język:  polski
stron: 255
format:  A4

 

Sandomierz w dawnej fotografii

autorzy: Tomisław Giergiel, Piotr Jamski, Wojciech Kalwat, Lidia Ujazdowska
wydawnictwo:  Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
miejsce i rok wydania:  Sandomierz   2016
ISBN:  978-83-88295-43-0
język:  polski
stron: 195
format:  a4

 

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

redakcja: Anna Obara-Pawłowska, Małgorzata Kołacz-Chmiel
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin   2016
ISBN:  978-83-7784-824-1
język:  polski
stron: 311
format:  B5
 

Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych

autor: Andrzej Przegaliński
wydawnictwo:  Werset
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-63527-91-4
język:  polski
stron: 431
format:  B5

 

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

autor: Dariusz Wróbel
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-873-9
język:  polski
stron: 696
format:  B5

 

Jan z Czyżowa. Namiestnik Władysława Warneńczyka. Kariera Rodziny Półkozłów w Średniowieczu.

autor: Anna Sochacka
wydawnictwo:  Napoleon V
miejsce i rok wydania:  Oświęcim 2016
ISBN: 978-83-65495-64-8 
język:  polski
stron: 335
format:  B5

 

Michał Stanisław Kossakowski. Diariusz. 1 stycznia-31 grudnia 1918. Tom 3

Redakcja naukowa: Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-878-4
język:  polski
stron: 195
format:  B5

 

Michał Stanisław Kossakowski. Diariusz. 29 kwietnia – 31 grudnia 1917. Tom 2

Redakcja naukowa: Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-778-7
język:  polski
stron: 456
format:  B5

 

Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

autorzy: Krzysztof Latawiec, Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-838-8
język:  polski
stron: 235
format:  B5

 

Parafia w Horbowie 1516 - 1939

autor: Dariusz Tarasiuk
wydawnictwo:  Wydawnictwo Wojciech Olech
miejsce i rok wydania:  Herbów - Lublin 2016
ISBN:  978-83-63394-27-1
język:  polski
stron: 127 
format:  B5


Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

autor: Andrzej Pleszczyński
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-841-8
język:  polski
stron: 247
format:  B5

Spis treści: dostępny pod adresem www


Narodowy Zasób Archiwalny i Archiwa. Komentarz.

autorzy: Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski
wydawnictwo:  Wolters Kluwer
Rok wydania:  2016
ISBN:  978-83-8092-094-1
język:  polski
stron: 716
format:  A5

   

Gospodarka Województwa Wołyńskiego 1921-1939

autor: Artur Czuchryta
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-869-2
język:  polski
stron: 268
format:  B5


Akta Sejmikowe Województwa Lubelskiego 1572-1632

opracowanie: Henryk Gmiterek
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-938833-6-3
język:  polski
stron: 418
format:  B5


Elity i Masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

redakcja: Henryk Gmiterek
wydawnictwo:  Wydawnictwo KUL
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
język:  polski
stron: 477
format:  B5

 

Klio na Wolności. Historiografia dziejów najnowszych po 1989 r.

redakcja: Mariusz Mazur, Piotr Witek
wśród autorów: Ewa Solska, Jan Pomorski, Marek Woźniak, 
wydawnictwo:  Instytut Pamięci Narodowej
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
język:  polski
stron: 390
format:  B5
 

Marcus Antonius. History and Tradition 

redakcja: Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć 
wśród autorów: Ireneusz Łuć, Henryk Kowalski, Dariusz Słapek, Paweł Madejski
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  978-83-7784-797-8
język:  angielski
stron: 290
format:  B5


Christianity in the History of Poland and the Poles 966-2016

wśród autorów: Dariusz Kupisz       
wydawnictwo:  Wydawnictwo Sejmowe
miejsce i rok wydania:  Warszawa 2016
ISBN:  9788376664507
język:  angielski
stron: 250
format:  albumowy


Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

autor: Piotr Witek
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  9788377847930
język:  polski
stron: 712
format:  B5


Dzieje biurokracji. T. IV

redakcja: Tatiana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk
wśród autorów: Krzysztof Skupieński, Anna Dymmel, Grzegorz Smyk, Artur Górak, Anna Fermus-Bobowiec, Mariola Szewczak- Daniel, Mirosław Szumiło, Tomasz Czarnota,Wojciech Chudzik,
wydawnictwo:  Towarzystwo Nauki i Kultury Libra
miejsce i rok wydania:  Lublin 2016
ISBN:  9788364857027
język:  polski rosyjski
stron: 878
format:  B5

Документация в жизни крестьян в старопольское времяИсследование по истории культуры.

autor: Janusz Łosowski 
wydawnictwo:  LAP LAMBERT Academic Publishing 
rok wydania:  2016 
ISBN:  978365980823 
język:  rosyjski 
stron: 376 
format:  A5