Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919-1939

autor: Robert Litwiński
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2001
ISBN: 83-227-1759-8
format: B5
stron: 335

Polski przemysł naftowy pod niemiecką okupacją w latach 1939-1945

autor: Mieczysław Wieliczko
wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miejsce i rok wydania:  Lublin 2001
ISBN: 83-227-1792-X
stron: 260
format: B5