Królowie, magnaci, szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku

redaktor: Dariusz Kupisz
wśród autorów: Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Kamil Jakimowicz, Dariusz Kupisz, Leszek Wierzbicki
wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Janowca
miejsce i rok wydania: Janowiec nad Wisłą 2020
ISBN: 978-83-227-9350-3
język: polski
stron: 184
format: A5


Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794

autor: Kamil Jakimowicz  
wydawnictwo:  Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2020
ISBN: 978-83-227-9350-3
język: polski
stron: 534
format: B5

Robert Bruce i jego kompania w eposie pióra Johna Barboura. The Bruce około 1376 roku

autor: Wojciech Michalski 
wydawnictwo:  Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2020
ISBN:  978-83-227-9380-0
język:  polski
stron: 259
format: B5

Na pierwszym planie. Możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego

autor: Dariusz Wróbel
wydawnictwo:  Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2020
ISBN:  978-83-227-9338-1
język:  polski
stron: 586
format: B5

Bibliografia Janowca i okolic

opracowali: Alicja Matczuk, Artur Znajomski 
wydawnictwo:  Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2020
ISBN:  978-83-227-9333-6
język:  polski
stron: 214
format: B5

 


Zarys dziejów gospodarczych Lubelszczyzny w dobie Księstwa Warszawskiego

autor: Andrzej Przegaliński   
wydawnictwo:  Werset
miejsce i rok wydania: Lublin 2020
ISBN:  978-83-6571-366-7
język:  polski
stron: 127
format:  S6