Studenckie Koło Naukowe Archiwistów

Cele Koła: 

  • Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku archiwistów i jego działalności.
  • Pogłębianie wiedzy archiwalnej Członków oraz przygotowania zawodowego.
  • Wdrażanie Członków do pracy naukowej.
  • Współpraca ze studentami archiwistami w kraju i za granicą oraz z instytucjami naukowymi i kulturalnymi.
  • Rozwijanie różnych form samopomocy.
  • Ogólna działalność dla dobra Wydziału Historii i Archeologii UMCS. 

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook