Skład

Skład Rady Naukowej w dyscyplinie historia

Przewodniczący
dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

Członkowie
prof. dr hab. Grzegorz Jawor
prof. dr hab. Dariusz Kupisz
prof. dr hab. Robert Litwiński
prof. dr hab. Janusz Łosowski
prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński (przedstawiciel związków zawodowych w IH UMCS)
prof. dr hab. Mirosław Szumiło
prof. dr hab. Leszek Wierzbicki
dr hab. Mariusz Ausz, prof. UMCS
dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS (Zastępca Dyrektora IH UMCS)
dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS
dr hab. Robert Bubczyk, prof. UMCS
dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS
dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS
dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Przegaliński, prof. UMCS
dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS (Dziekan Wydziału Historii i Archeologii UMCS)
dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS
dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS
dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS
dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS
dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS
dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS

dr hab. Mariusz Bartnicki
dr hab. Tomisław Giergiel
dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel
dr hab. Paweł Madejski
dr hab. Ewa Solska
dr hab. Dariusz Szewczuk
dr hab. Dariusz Wróbel

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki
dr Kamil Jakimowicz
dr Anna Miączewska
dr Monika Napora
dr Robert Stępień
dr Małgorzata Szabaciuk

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów UMCS
mgr Jarosław Buniowski


Protokolant: dr Mateusz Byra