Skład

Skład Rady Naukowej w dyscyplinie historia

Przewodniczący
dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

Członkowie
prof. dr hab. Grzegorz Jawor
prof. dr hab. Dariusz Kupisz
prof. dr hab. Robert Litwiński
prof. dr hab. Janusz Łosowski
prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński
prof. dr hab. Jan Pomorski
prof. dr hab. Janusz Wrona
dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS
dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS
dr hab. Robert Bubczyk, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel, prof. UMCS
dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS
dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS
dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS
dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS
dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS
dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS
dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS
dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS
dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS
dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Ausz
dr hab. Mariusz Bartnicki
dr hab. Tomisław Giergiel
dr hab. Artur Górak
dr hab. Ireneusz Łuć
dr hab. Paweł Madejski
dr hab. Andrzej Przegaliński
dr hab. Ewa Solska
dr hab. Dariusz Szewczuk
dr hab. Michał Tomaszek
dr hab. Piotr Witek

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki
dr Tomasz Czarnota
dr Anna Obara
dr Ariel Orzełek
dr Robert Stępień
dr Małgorzata Szabaciuk
dr Dariusz Wróbel

Przedstawiciel Związków Zawodowych działających w UMCS
dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS
mgr Marcin Janakowski

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
Dominik Biaduń  


Protokolant: dr Mateusz Byra