Warsztaty świąteczne w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, 7-9 grudnia 2016

13.12.2016