Reduta gen. Tadeusza Kościuszki w Ogrodzie Botanicznym

15.02.2021

fot. Grzegorz Mączka/Archiwum Ogrodu