Egzamin dyplomowy

Z dumą informujemy, że w dniu 16 lipca 2020 r. odbył się egzamin dyplomowy na kierunku prawno-biznesowym i kierunku administracja I st. (studia stacjonarne) w formie zdalnej. Egzamin pod przewodnictwem Pana Profesora Jarosława Kostrubca - Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla wszystkich zdających. Biorąc pod uwagę wysokie oceny z prac, a także liczbę wniosków Dziekana o przyznanie Dypolmu Uznania był to rekordowy egzamin.

Seminarzyści pod opieką Promotora Pana Doktora Pawła Szczęśniaka przygotowali prace licencjackie z zakresu prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych. Recenzentem prac był Pan Profesor Andrzej Niezgoda. 

Szczególne gratulacje kierujemy do osób, którym z uwagi na wysoką średnią ocen ze studiów zostanie przyznany Dyplom Uznania (Diploma Honoroficum). Zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu Studiów UMCS, na wniosek Dziekana najlepsi absolwenci mogą zostać wyróżnieni przez Rektora wspomianym dyplomem uznania.

Prace z zakresu prawa bankowego:

 • Patrycja Mendel - Środki wspierania innowacyjnej działalności gospodarczej na gruncie prawa podatkowego i bankowego
 • Marta Sadło - Upadłość konsumencka i jej wpływ na stabilność rynku finansowego

Prace z zakresu prawa podatkowego:

 • Ewelina Jaroszuk - Opodatkowanie przychodów osób prawnych z zysków kapitałowych w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego
 • Marta Niezgoda - Działalność komercyjnej galerii sztuki w ujęciu prawno-podatkowym
 • Emilia Maciocha - Przeciwdziałanie zatorom płatniczym w ujęciu prawa handlowego, bilansowego i podatkowego
 • Patrycja Kramek - Umowa cash poolingu w ujęciu prawa podatkowego
 • Aneta Chacia - Zbycie przedsiębiorstwa i jego dobrej renomy w świetle prawa prywatnego i podatkowego
 • Marta Czapla - Opodatkowanie przychodów osób fizycznych z umowy najmu lokalu
 • Paulina Sokołowska - Odpowiedzialność podatkowa małżonków

Prace z zakresu prawa finansów publicznych:

 • Paulina Janiszewska - Status prawnofinansowy Agencji Mienia Wojskowego

Wszystkim seminarzystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej pomyślności!

Więcej informacji o seminariach prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego w dziale Dla Seminarzystów.

  Aktualności

  Data dodania
  16 lipca 2020