Dowód 3.

Ekspertka w dziedzinie judaistyki

Udział na zaproszenie w wielu sympozjach, seminariach i dyskusjach panelowych oraz wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, związanych z literaturą, historią i kulturą  jidysz w Polsce i na świecie. Często to jedyna przedstawicielka z Polski wśród  międzynarodowych ekspertów. Jej badania wpływają na politykę kulturalną i edukacyjną, zwłaszcza w obszarze promowania postaw tolerancji i przeciwdziałania rasizmowi oraz zachowania pamięci o kulturze Żydów w Polsce.

1. Wykład pt. "Yiddish, Hebrew, Polish: The Trilingual Culture of Jews in Poland"

Wykład został wygłoszony 21 lutego 2017 roku na zaproszenie The Center for Slavic, Eurasian and East European Studies (University of North Carolina-Chapel Hill, USA). Oprócz wykładu prof. Adamczyk-Garbowska poprowadziła serię seminariów naukowych poświęconych trójjęzycznej kulturze Żydów w Polsce.

2. Międzynarodowy panel dyskusyjny wokół książki "Key Concepts in the Study of Antisemitism", Polin, 6.05.2021

Międzynarodowy panel dyskusyjny w cyklu "Book Talks" poświęcony książce "Key Concepts in the Study of Antisemitism", red. Sol Goldberg, Scott Ury i Kalman Weiser, Palgrave Publishers 2020, w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w dniu 6 maja 2021. Obok badaczy z Izraela, Kanady i Wielkiej Brytanii, prof. Adamczyk-Garbowska jako jedyna badaczka z Polski została zaproszona przez redaktorów tomu do dyskusji o znaczeniu tej książki i jej przydatności dla dzisiejszych badań na temat antysemityzmu. Transmisja z tego wydarzenia miała 666 wyświetleń (dane z 21.10.2021).

 

 

 

 

3. Międzynarodowa  konferencja What’s New, What’s Next Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies, Polin, 3-6.10.2021

Celem konferencji  była dyskusja nad przyszłością studiów żydowskich. W ramach przygotowań do tej międzynarodowej konferencji odbywał się od grudnia 2020 do czerwca 2021 "Book Talks" - comiesięczny cykl dyskusyjny, w którym brała udział prof. Adamczyk-Garbowska. Podczas konferencji Prof. Adamczyk-Garbowska została zaproszona jako członkini panelu komentatorów wykładu specjalnego prof. Havi Dreifuss, "Beyond traditional methods: Five Thoughts of what is New and What is Next in Jewish Studies", który odbył się w dniu 5 października 2021 roku. W samej konferencji wzięło udział 573 uczestników z 35 krajów, w tym 151 prelegentów. Badacze i badaczki z różnych dyscyplin takich jak: antropologia, socjologia, historia, studia nad pamięcią, muzeologia, historia sztuki i politologia zastanawiali się, jakie jest miejsce współczesnej judaistyki w kontekście dzisiejszych studiów humanistycznych i społecznych.

Zaproszenie na stronie The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism

Zaproszenie na stornie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

 

 

4. Międzynarodowa konferencja edukacyjna "Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji", Polin, 14-16 listopada 2019.

Konferencja poświęcona była pamięci o wielokulturowej przeszłości Polski w edukacji oraz metodom uczenia o bogatej kulturze polskich Żydów. W konferencji wzięło udział prawie 300 nauczycielek i nauczycieli z Polski i zagranicy. Prof. Adamczyk-Garbowska przedstawiła najważniejsze postaci i zjawiska w literaturze jidysz, zwłaszcza tej tworzonej na ziemiach polskich. Program wydarzenia (PDF)

 Załącznik: 291939

 

5. Cytowania najważniejszych publikacji w dziedzinie judaistyki

5.1. Contemporary Jewish Writing in Poland: An Anthology, ed. by A Polonsky, M Adamczyk-Garbowska, 2001 - Cytowane przez 18: 

5.2    M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości: literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Wyd. UMCS, Lublin 2004 - Cytowane przez 35

5.3.   M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, Tam był kiedyś mój dom: księgi pamięci gmin żydowskich, Wyd. UMCS, Lublin 2009 - Cytowane przez 7 

5.4  M Adamczyk-Garbowska,  The Role of Polish Language and Literature in Bashevis's Fiction, The Hidden Isaac Bashevis Singer, 2021 - Cytowane przez 3 

6. Hasła w Wikipedii

7. Sylwetki Moniki Adamczyk-Garbowskiej w sieci (wybór)

Osrodek Brama Grodzka - Teatr NN

United States Holocaust Memorial Museum

In Geveb. A Journal of Jewish Studies

Serwis czytelniczy "Na Kanapie"

8.  Publikacje Moniki Adamczyk-Garbowskiej w Polskiej Bibliografii Judaistycznej

Autor(zy) 

Tytuł

Rok

Publikacja/Czasopismo

Numer tomu

Adamczyk-Garbowska, Monika

Polish Literature on the Holocaust

2013

Holocaust Literature. A Critical Introduction

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Szmeruk (Shmeruk) Chone (1921-1997)

2012

Polski Słownik Biograficzny

48

Adamczyk-Garbowska, Monika

Sznajderman (Shneiderman, Schneiderman) Szmuel Lejb (Samuel Leib) (1906-1996)

2012

Polski Słownik Biograficzny

48

Adamczyk-Garbowska, Monika

„Pan/Pani żyje? Zamość po Zagładzie w wybranych wspomnieniach, relacjach i reportażach z języku jidysz

2012

Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Pisarze z „innej” Europy – kilka uwag o recepcji literatury polsko-żydowskiej w Stanach Zjednoczonych

2011

Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

“I know who you are, but who I am – you do not know...” Reading Yiddish Writers in a Polish Literary Context

2011

Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies

29

Adamczyk-Garbowska, Monika

Księga pamięci „miasta Asza”

2011

Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

The Reception of Memorial Books in Poland

2011

Yizker Books in the World

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego

2011

Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

„Smutno mi, Boże…” Pożegnania z Polską w literaturze jidysz

2009

Honor – Bóg – Ojczyzna

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Compléter la mémoire – les yizker-biher (livres du souvenir) comme témoignage et inspiration

2009

Juifs et Polonais

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Literatura wobec Zagłady – w poszukiwaniu kanonu

2009

Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Literatura Holokaustu w Polsce i USA. Poszukiwanie wspólnego kanonu

2009

Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Fiddles on Willow Trees: The Missing Polish Link in the Jewish Canon

2008

Arguing the Modern Jewish Canon: Essays on Literature and Culture in Honor of Ruth R. Wisse

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś

2008

Jidyszland – polskie przestrzenie

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Patterns of Return: Survivors’ Postwar Journeys to Poland

2007

   

Adamczyk-Garbowska, Monika

Making Up for Lost Time: Contemporary Jewish Writing in Poland

2007

Contemporary Jewish Writing in Europe: A Guide

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

A szrajber iz gebojrn geworn: Icchok Baszewis-Zingers jugntleche werk antdekt in Bilgoraj

2007

Forwerts

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Uzupełnianie pamięci

2006

Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Dziedzictwo polskiej poezji romantycznej w twórczości Abrahama Suckewera

2005

Problematyka żydowska w romantyzmie polskim

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne

2004

   

Adamczyk-Garbowska, Monika

Korzenie agresji: antysemityzm bez Żydów

2004

Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu Zjednoczonej Europy

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Judaica w zbiorach UMCS

2004

Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin – Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Jedno niebo – różne wiary?

2004

Słowo pojednania. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

General Franco’s Daughter

2004

Why Should We Teach about the Holocaust

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni)

2004

Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Biłgoraj, czyli raj…

2003

Akcent

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Córka Generała Franco

2003

Dlaczego należy uczyć o Holokauście?

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Kazimierz vel Kuzmir – Kazimierz Dolny w zapisach literatury polskiej i jidysz

2003

Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka – sztetl

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Jerzy Andrzejewski

2003

Holocaust Literature

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Janina Bauman

2003

Holocaust Literature

1

Adamczyk-Garbowska, Monika

Halina Birenbaum

2003

Holocaust Literature

1

Adamczyk-Garbowska, Monika

Kazimierz Brandys

2003

Holocaust Literature

1

Adamczyk-Garbowska, Monika

Stanisław Benski

2003

Holocaust Literature

1

Adamczyk-Garbowska, Monika

Henryk Grynberg

2003

Holocaust Literature

1

Adamczyk-Garbowska, Monika

Hanna Krall

2003

Holocaust Literature

1

Adamczyk-Garbowska, Monika

Czesław Miłosz

2003

Holocaust Literature

2

Adamczyk-Garbowska, Monika

Adolf Rudnicki

2003

Holocaust Literature

2

Adamczyk-Garbowska, Monika

Andrzej Szczypiorski

2003

Holocaust Literature

2

Adamczyk-Garbowska, Monika

Julian Tuwim

2003

Holocaust Literature

2

Adamczyk-Garbowska, Monika

Bogdan Wojdowski

2003

Holocaust Literature

2

Adamczyk-Garbowska, Monika

Jakub Glatsztejn, Lublinie, moje święte miasto i Umarli nie chwalą Boga

2003

Scriptores

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Żydzi w dialogu kultur

2003

Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Isaac Bashevis Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee

2002

Isaac Bashevis Singer: His Work and His World

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

The Beginning as an End: Early Polish History in Isaac Bashevis Singer’s Der kenig fun di felder (King of the Fields)

2002

Slavic Almanach: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies

8

Adamczyk-Garbowska, Monika

The Muted Memory: The Reception of the Diary of Anne Frank in Poland

2001

Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide

3

Adamczyk-Garbowska, Monika

The Role of Polish Language and Literature in Bashevis’s Fiction

2001

The Hidden Isaac Bashevis Singer

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Poland and the Holocaust

2000

Humanity at the Limit: The Impact of the Holocaust Experience on Jews and Christians

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Przekłady literatury polskiej na jidysz

2000

Literatura polska XX wieku: przewodnik encyklopedyczny

2

Adamczyk-Garbowska, Monika

A Shadow over the Dialogue

2000

Polin

13

Adamczyk-Garbowska, Monika

Poles, Jews and Auschwitz: A Controversy over Historical Memory

1999

   

Adamczyk-Garbowska, Monika

The Return of the Troublesome Bird: Jerzy Kosinski and Polish-Jewish Relations

1999

Polin

12

Adamczyk-Garbowska, Monika

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek... A co zostało z miast?

1999

Tygiel Kultury

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Is There a Place for Yiddish in Poland’s Jewish Revival?

1999

Yiddish Culture in the World

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Jakub Glatsztejn – żydowski pisarz z Lublina

1998

Akcent

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Paradoksy diaspory. Singerowski bohater jako alter ego pisarza

1998

Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Cień na dialogu

1998

Słowo Żydowskie

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Nacjonalisticzieskaja i antisiemitskaja ritorika w sowriemiennoj Polsze: starije sztampy w nowom, politiczieskom kontiekstie

1998

Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Obrazowanje i politika: borba s priedubieżdzienjami i stierieotipami ili ich zakrieplienje

1998

Tien’ Hołokosta: matieriały II mieżdunarodnogo sympozjuma „Uroki Hołokosta i sowriemiennaja Rosija”

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Dwie powieści o jednym mieście – „Bracia Aszkenazy” I. J. Singera i „Ziemia obiecana” Wł. St. Reymonta

1998

Tygiel Kultury

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Julian Stryjkowski: 1905-1996

1997

Polin

11

Adamczyk-Garbowska, Monika

I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee

1997

Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Chone Shmeruk – In memoriam

1997

Tygodnik Powszechny

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną

1996

Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Polska Isaaca Bashevisa Singera – rozstanie i powrót

1994

   

Adamczyk-Garbowska, Monika

Kapusta z kremem, czyli o polskich przekładach I. B. Singera

1993

ExLibris

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

I. B. Singer – portret artysty w kraju młodości

1993

ExLibris

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction

1993

From Shtetl to Socialism. Studies from Polin

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

In Search of a Road to Reconciliation

1991

Common Ground: The Journal of the Council of Christians and Jews

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

O dybuku z Goraja i jego twórcy

1991

Kresy

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Poles and Poland in I. B. Singer’s Fiction

1991

Polin

5

Adamczyk-Garbowska, Monika

Ziemia Święta w Biłgoraju. O polskich aspektach twórczości I. B. Singera

1991

Więź

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

A New Generation of Voices in Polish Holocaust Literature

1989

Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Polska i Polacy w powieściach I.B. Singera

1980

Akcent

 

Adamczyk-Garbowska, Monika

Isaac Singer, Nobel 1978

1979

Życie Literackie

 

Adamczyk-Garbowska, MonikaBudurowycz, Bohdan

Galicja w twórczości Brunona Schulza

1992

Bruno Schulz. In Memoriam

 

Adamczyk-Garbowska, MonikaDuda, Henryk

Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym

2007

Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka

25

Adamczyk-Garbowska, MonikaDuda, Henryk

Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym

2003

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

3

Adamczyk-Garbowska, MonikaGarbowski, Christopher

An Outline of Polish History

2003

   

Adamczyk-Garbowska, MonikaKuryluk, Ewa

Gąsienicowy powóz, czyli przejażdżka Brunona Schulza w przyszłość przeszłości

1992

Bruno Schulz. In Memoriam

 

Adamczyk-Garbowska, MonikaLustigman, Awrom

Szolem Asz u krajan w Izraelu

2011

Szalom Asz – polskie i żydowskie konteksty twórczości

 

Adamczyk-Garbowska, MonikaPolonsky, Antony

Polish-Jewish Literature: An Outline

2004

History of the Literary Cultures of East-Central Europe

 

Adamczyk-Garbowska, MonikaPolonsky, Antony

Caught in Half-Sentence: Polish-Jewish Writing before World War I and in Inter-war Poland

2001

Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce

 

Adamczyk-Garbowska, MonikaRuta, Magdalena

Wprowadzenie

2014

Studia Judaica

17